Mellanöstern-projekt

Land: Palestina
Projektnamn: Stöd till skolgång för barn med behov av särskilt stöd
Beskrivning: I SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko får barn med behov av särskilt stöd en ny chans. Efter några år på SIRA återvänder de flesta till ”vanliga” skolan, tar examen och börjar arbeta.
Behov per år:  80 000 kr
Projektnummer: 46140

Land: Israel och Palestina
Projektnamn: Sabeels samhällsprogram
Beskrivning: Sabeel är en kristen befrielseteologisk gräsrotsorganisation som arbetar aktivt med barn-, ungdoms- och kvinnogrupper. Vi ger stöd till dessa gruppers regelbundna aktiviteter och konferenser.
Behov per år:  30 000 kr
Projektnummer: kommer inom kort

Land: Libanon och Syrien
Projektnamn: Stöd till Synodens barn- och ungdomsarbete
Beskrivning: Stöd till Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon nationella arbete för barn och ungdomar.
Behov per år:  50 000 kr
Projektnummer: 46200

Ytterligare projekt läggs ut här inom kort.

Inga kommentarer