Latinamerika-projekt

Här hittar du insamlingsprojekt i Ecuador och Nicaragua.

Ecuador

Projektnamn: Skolstipendier
Beskrivning: Genom kyrkans försorg delas stipendier ut så att även barn vars föräldrar inte har så god ekonomi kan få studera. Rikstäckande.
Behov per år:  50 000 kr
Projektnummer: 45200

Projektnamn: Stöd till skolor
Beskrivning: Stöd till skolor tillhörande Förbundskyrkan med tex ekonomiskt stöd till lärarlöner, subventionerade skolavgifter och upprustning av lokaler och utrustning.
Behov per år:  150 000 kr
Projektnummer: 45200

Projektnamn: Radio Interoceánica
Beskrivning: Kyrkans radiostation har en kristen, kulturell och folkbildande funktion i Ecuadors djungelområde och ger röst åt befolkningen i området.
Behov per år:  100 000 kr
Projektnummer: 45210

Projektnamn: Evangelisation
Beskrivning: Förbundskyrkan i Ecuador har inlett sin storsatsning ”25 nya församlingar inom 5 år”.
Behov per år:  60 000 kr
Projektnummer: 45150

Projektnamn: Stipendier till pastorskandidater
Beskrivning: Stöd till Förbundskyrkans pastorskandidater genom att erbjuda dem stipendier som täcker delar av seminarieavgiften.
Behov per år:  40 000 kr
Projektnummer: 45180

Projektnamn: Mot våld i hemmet och närmiljön
Beskrivning: Stöd till Förbundskyrkans ungdomsorganisations och FACE:s projekt som syftar till att förhindra ökat våld i hem och närmiljö.
Behov per år:  100 000 kr
Projektnummer: 45170


Projektnamn: Ekologisk kaffeodling – café grandioso

Beskrivning: Stöd till FACE:s och lokalförsamlingen i Jipijapas projekt med ekologisk kaffeodling för försäljning i Ecuador och export till svenska församlingar.
Behov per år:  240 000 kr
Projektnummer: 45220
För mer information klicka här.

Nicaragua

Projektnamn: Teologisk utbildning
Beskrivning: Stöd till Moravakyrkans utbildning av pastorskandidater och distansutbildning för aktiva pastorer och lokala församlingsledare, samt stöd till pastorer i Moravakyrkan som vill fördjupa sina teologikunskaper efter några års tjänst (högre akademiska studier på teologiska seminarier i Managua).
Behov per år:  280 000 kr
Projektnummer: 45360

Projektnamn: Stöd till självförsörjning, Mayangnaindianerna
Beskrivning: Ett Sidafinansierat projekt som syftar till att en utsatt indiangrupp går från svedjebruk till växeljordbruk med organisk gödsling, samt att de får möjlighet att sälja sina produkter på den lokala marknaden. Vi samlar in till egeninsatsen.
Behov per år:  50 000 kr
Projektnummer: 45380

 

Inga kommentarer