Globala projekt

Projektnamn: Stipendier globalt
Beskrivning: Många av våra samarbetskyrkor delar ut stipendier till barn och unga som inte har råd att betala sin skolgång. Ge en allmän gåva till detta så fördelas det dit där det bäst behövs.
Behov per år: 400 000 kr
Projektnummer:

Projektnamn: Kyrkornas Världsråd (KV)
Beskrivning: Följande projekt inom KV får stöd från Equmeniakyrkan:

  • EHAIA – Ecumenical HIV and AIDS Initiative in Action. Genom bl.a. kontextuella bibelstudier i församling och samhälle i framförallt Afrika öka förståelse och kunskap om hiv och aids, stigma, kyrkans roll och synen på könsroller och relationer. Kampanjen Thursdays in Black ingår i detta arbete och tar upp frågan om könsbaserat våld, såväl i nära relationer som i krig och konfliktområden.
  • Justice, Diakonia and Responsibility for creation. Arbete för klimaträttvisa, ansvar för skapelsen, ansvar för hälsa och hållbara liv.
  • Organisationsutveckling – Stärka KVs projekthantering med utbildning i planering, uppföljning, utvärdering och rapportering.

Behov per år: 200.000 kr
Projektnummer: 43160

 

1 kommentar
  • Hanna

    Hej, finns det något projektnummer för ”Stipendier Globalt”?