Eurasien-projekt

Här hittar du insamlingsprojekt i Ryssland, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Vitryssland, Litauen, Estland, Spanien och Sápmi.

Moldavien

Projektnamn: Beginning of Life
Beskrivning: Förebyggande och rehabiliterande arbete när det gäller människohandel (trafficking) och sexuellt missbruk av barn och ungdomar. Ett treårigt projekt 2015-17 där även Sida bidrar
Behov per år: 70 000 kr
Projektnummer: 46895
För mer information klicka här.

Ryssland

Projektnamn: Rehab Coachning
Beskrivning: Ge mentorstöd och viss utbildning till dem som arbetar med rehabiliteringshemmen för människor med alkoholproblem i Sverdlovskregionen.
Behov per år: 80 000 kr
Projektnummer: 46950
För mer information klicka här.

Projektnamn: Business Coachning

Beskrivning: Projektet ger stöd till f.d. alkoholiserade från kyrkans behandlingshem som startar mindre företag och även skapar arbeten åt fler som kommer från behandlingshemmen. Stöd sker genom svenska mentorer som håller kontakt, utbildning, studiebesök. Inget direkt ekonomiskt stöd.

Behov per år: 100 000 kr
Projektnummer: 46970
För mer information klicka här.
Projektblad

Projektnamn: Idrottsläger Ryssland
Beskrivning: Tillsammans med ryska partner ordnas idrottsläger för ungdomar, som lär ut lagsport (ofta fotboll), arbete i team men där man även dagligen jobbar med bibelstudier och bön.
Behov per år: 120 000 kr
Projektnummer: 46960
För mer information klicka här.

 

Projektnamn: Bibelskola minoritetsfolk
Beskrivning: En projekt som ger grundläggande utbildning till kristna arbetare bland olika minoritetsfolk i Ryssland. Projektet är i samarbete med systerkyrkan i Estland. Studenterna samlas i olika sessioner på olika platser i de olika urfolksregionerna. Ofta finns väldigt få kristna bland dessa folk, än mindre utbildade pastorer.
Behov per år: 50 000 kr
Projektnummer: 46980 RU Urfolk
För mer information klicka här.

Projektnamn: Evangelisation Ryssland
Beskrivning: Vi vill ge stöd till församlingsplantering i Ryssland på ett antal platser i olika delar av landet, evangelisationsarbete och pionjärarbete bland olika minoritetsfolk.
Behov per år: 150 000
Projektnummer: 46940
För mer information klicka här.

Azerbajdzjan

Projektnamn: Evangelister Azerbajdzjan
Beskrivning: Vi ger stöd till ett antal evangelister som arbetar i landet under svåra förutsättningar. Kyrkan står under hårt tryck. Dessutom till en pastor som lever i exil men ordnar träning för azerer. Vi vill även ge stöd till bibelarbetet.
Behov per år: 90 000
Projektnummer: 46600
För mer information klicka här.

Turkmenistan

Projektnamn: Turkmenistan
Beskrivning: Stöd till en turkmensk pastor som dels jobbar med tv inriktat på Turkmenistan, ett annars helt stängt land, och dels utbildar kristna i landet.
Projektnummer: 47500Tu
Behov per år: 70 000 För mer information klicka här.

Centralasien allmänt

Projektnamn: Centralasien
Beskrivning: Stöd till arbete i olika centralasiatiska länder, där kristna är förföljda. Vi utvecklar kontakter men kan skriva väldigt lite om det av säkerhetsskäl för de berörda.
Projektnummer: 47500CA
Behov per år: 50 000 

Vitryssland

Projektnamn: Tjernobylläger
Beskrivning: stöd till läger för barn, drabbade av Tjernobylkatastrofen i Kobrin samt i Sverige

Behov per år: 45000
Projektnummer: 47500
För mer information klicka här.
Projektblad till Ge för Livet-insamling

Litauen

Projektnamn: Barnläger Litauen
Beskrivning: stöd till läger för fattiga barn, som Equmeniakyrkans missionär i landet och församlingen i Panavezys organiserar
Behov per år: 50 000
Projektnummer: 46810
För mer information klicka här.
Projektblad

 

Projektnamn: Veranda/Portico
Beskrivning: stöd till den litauiska baptistunionens arbete där man genom dialog, med hjälp av konst och kreativa uttryck försöker nå nya människor – både barn och vuxna – med evangelium.
Behov per år: 80 000
Projektnummer: 46830
För mer information klicka här.

Projektnamn: Socialt arbete Litauen
Beskrivning: stöd till kyrkornas omfattande sociala arbete, som sker genom stiftelsen Pagalbos Centra samt till barnhemmet utanför staden Birzai

Behov per år: 80 000
Projektnummer: 46820
För mer information klicka här för Pagalbos och här för barnhemmet.
Projektblad

Estland

Projektnamn: Barn/ungdom Estland
Beskrivning: Stöd till kyrkans framgångsrika arbete bland barn och ungdomar bl.a. genom en koordinator för arbete med barn.
Behov per år: 75 000 kr
Projektnummer: 46690barn
För mer information klicka här.

Projektnamn: Pionjärarbete Estland
Beskrivning: Stöd till kyrkans olika pionjärprojekt där man planterar nya församlingar i detta land som är en av världens mest sekulariserade.
Behov per år: 75 000 kr
Projektnummer: 46690pionjär
För mer information klicka här.

Projektnamn: Teologisk utbildning Estland

Beskrivning: Stöd till det lilla teologiska seminariet som vår systerkyrka har. Liten, men det håller hög kvalité och är nödvändigt för att kyrkan skall kunna arbeta. Vi stöder efter förmåga t. ex. speciella kurser eller biblioteket.
Projektnummer: 46710
Behov per år: 25 000

Sápmi

Projektnamn: Kyrka i Sameland.
Beskrivning: Utveckla ett samiskt sätt att vara kyrka, utveckla och producera materialer på samiska (böcker, musik) samt bibelöversättningsarbete
Behov per år: 80 000
Projektnummer: 47400
För mer information klicka här.

Spanien

Projektnamn: Los Esparcidos.
Beskrivning: Arbete bland latinamerikanska invandrare, som är en mycket utsatt grupp i Spanien. Arbetet har sociala dimensioner, men också hjälpa församlingar i Spanien att arbeta med detta. Arbetet sker genom Equmeniakyrkans missionärer i landet. Kostnaderna är för våra missionärer samt kringkostnader.
Behov per år: 80 000
Projektnummer: 47000
För mer information klicka här.

Rumänien / Bulgarien

Projektnamn: Socialt arbete Rumänien/Bulgarien.
Beskrivning: Vi förmedlar för närvarande gåvor till socialt arbete bland framför allt romer i Rumänien och Bulgarien. Vi förmedlar stödet till projekt på plats till exempel:
Projekt Ruth i Bukarest – en skola för romska barn, hälsoarbete med en liten klinik, rådgivning och vuxenutbildning för att hjälpa människorna att kunna försörja sig. Till exempel lär sig kvinnor att sy och sälja sina arbeten. Projektet drivs av Baptistunionen i Rumänien.
Socialt Center i Sofia – Baptistunionen i Bulgarien arbetar bland fattiga romer. Det finns stöd till romska barn som vill gå i skolan, det byggs upp ett dagcenter där människor kan få hjälp på olika sätt, alfabetiseringsarbete mm. Kyrkan i Bulgarien har många romska medlemmar.
Casa Luminii i Sibiu – ett hem för barn med olika utvecklingsstörningar. En grupp barn som har det extra svårt i Rumänien. Detta hem drivs i samarbete med myndigheterna i Rumänien.
Socialt arbete i Livezile – en mycket fattig region. Här arbetar man med framför allt barn, genom att hjälpa dem med skolgången och skapa förutsättningar för en bättre framtid. Både detta och Casa Luminii är projekt via European Christian Mission International, som Equmeniakyrkan har ett samarbetsavtal med.

Projektnummer: 47700
För mer information klicka här (Bulgarien) och här (Rumänien)

 

Inga kommentarer