Asien-projekt

Här hittar du just nu insamlingsprojekt i Pakistan, Indien, Thailand och Burma.

Pakistan

Projektnamn: Talitha Kumi kvinnocenter
Beskrivning: Centret ger rättsstöd och terapi till våldsutsatta kvinnor, utbildar i mänskliga rättigheter, samt driver barnmorskeutbildning, sömnadskurser etc.
Behov per år:  50 000 kr
Projektnummer: 43761
För mer information klicka här

Projektnamn: Interfaith harmony & minority rights
Beskrivning: Christian Study Centre utbildar strategiska grupper (organisationer, religiösa ledare, journalister m.fl) i fredsförebyggande, samt ökar medvetenheten kring minoriteters rättigheter.
Behov per år:  200 000 kr
Projektnummer: 43751
För mer information klicka här

Projektnamn: Öka kristna närvaron i samhällets beslutsfattande organ.
Beskrivning: Ytterst få kristna innehar myndighetsjobb i Pakistan idag, vilket gör att deras röst inte blir hörd i samhället. Church of Pakistan driver en kurs för studenter som vill in på denna bana.
Behov per år:  140 000 kr
Projektnummer: 43760
För mer information om Church of Pakistan klicka här

Projektnamn: Center för barn med särskilda behov
Beskrivning: Barn och ungdomar med mentala eller fysiska funktionshinder får inte tillräckligt stöd från samhället i Pakistan. Handikappade och utvecklingsstörda göms ofta undan i familjerna och får ingen hjälp eller utbildning. Dar-Ul-Mussarat kan översättas ungefär ”Lyckans Hem” och är ett dagcenter för barn och ungdomar med olika sorters handikapp. Centret drivs av Equmeniakyrkans systerkyrka Church of Pakistan.
Behov per år:  165 000 kr
Projektnummer: 43760
För mer information om Church of Pakistan klicka här

Indien

Projektnamn: Förbättra miljön genom lokala initiativ
Beskrivning: Covenant Social Services utbildar bybefolkning i miljökunskap och motiverar till egna initiativ gällande vattenförsörjning, odling, trädplantering och hygien.
Behov per år:  100 000 kr
Projektnummer: 43391
För mer information klicka här.

Projektnamn: Stipendier till barns skolgång
Beskrivning: Hindustani Covenant Church ger varje år ca 350 barn möjligheten att gå i grundskolan eller gå vidare till högre studier.

Behov per år:  60 000 kr
Projektnummer: 43400
För mer information klicka här.
Projektblad 

Projektnamn: Stipendier pastorsutbildning
Beskrivning: United Biblical Seminary UBS i Pune utbildar pastorer till olika samfund, däribland HCC. För att studenter från fattiga bakgrunder kan utbilda sig bidrar vi med stipendier.
Behov per år:  30 000 kr
Projektnummer: 43360
För mer information, klicka här.

Projektnamn: Hälso- och sjukvård
Beskrivning: Hindustani Covenant Church driver två sjukhus för fattiga i närområdet. Fokus är bl.a. på Hiv/aids.

Behov per år:  360 000 kr
Projektnummer: 43350
För mer information, klicka här.
Projektblad

Projektnamn: Landsbygdsutveckling och socialt arbete
Beskrivning: Theodori Rural Development Project driver ett stort och viktigt arbete för fattigdomsbekämpning på landsbygden, samt rehabilitering för barn med fysiska funktionsnedsättningar.
För mer information om TRDP, klicka här.

Även Hindustani Covenant Church bedriver utvecklingsarbete bland de allra fattigaste. För båda organisationerna står högt deltagande, demokratifrågor och miljö i fokus i landsbygdsarbetet.

Behov per år:  225 000 kr
Projektnummer: 43370

Thailand

Projektnamn: Församlingsarbete i Pwokarendistriktet
Beskrivning: Stöd till Thailand Karen Baptist Conventions Pwokarendistrikts arbete med församlingsutveckling och ledarskap
Behov per år: 200 000 kr
Projektnummer: 43840
För mer information klicka här.

Projektnamn: Mikroekonomi
Beskrivning: Stöd till arbete med spargrupper och kooperativ bland minoritetsfolken i nordvästra Thailand.

Behov per år: 300 000 kr.
Projektnummer: 43870
För mer information klicka här.
Projektblad

Projektnamn: Social life – medborgarskap
Beskrivning: Papperslösa thailändska medborgare får hjälp att få sitt medborgarskap dokumenterat, vilket förbättrar deras möjligheter till utbildning, sjukvård, arbete, fri rörlighet mm.
Behov per år: 40 000 kr.
Projektnummer: 43860
För mer information klicka här.

Projektnamn: Byutveckling
Beskrivning: Integrerad utveckling i 12 byar i nordvästra Thailand med spargrupper, kooperativa butiker, förbättrade odlingsmetoder mm.
Behov per år: 60 000 kr
Projektnummer: 43880
För mer information klicka här.

Projektnamn: Elevhem och stipendier
Beskrivning: Stöd till fyra elevhem i nordvästra Thailand samt stipendier, för att möjliggöra utbildning för barn och unga som inte har skola i byn där de bor.
Arbetet i Sverige samordnas av Kristen och Kvinna, se www.kristenochkvinna.se
För mer information klicka här.

Projektnamn: Missionär Lea Lindero
Beskrivning: Lea Lindero är en filippinsk sjuksköterska som arbetar på Kwai River Christian Hospital. Equmeniakyrkan finansierar en tredjedel av hennes tjänst.
Behov per år: 70 000 kr
Projektnummer: 43815

Burma

Projektnamn: Flyktingar från Burma
Beskrivning: Stöd till flyktingläger längs gränsen mellan Thailand och Burma, mindre läger inne i Burma samt en social kassa på Kwai River Christian Hospital, där många flyktingar söker vård.

Behov per år: 200 000 kr
Projektnummer: 43240
För mer information klicka här.
Projektblad

 

Inga kommentarer