Internationella insamlingsprojekt

Vill du skänka en gåva till ett specifikt projekt, så räcker det med att du anger projektets namn eller nummer i meddelanderutan på inbetalningskortet. Equmeniakyrkans 90-konto som du använder är antingen pg: 90 03 28-6 eller bg: 900-3286. Tack för Din gåva. Den är viktig.

Projekten per region och land.

Asien (södra och östra Asien)

Eurasien (Europa och Centralasien)

MENA (Mellanöstern och Nordafrika)

Latinamerika

Afrika

Globalt

 

 

 

Inga kommentarer