Ekologisk kaffeodling – café grandioso

Jipijapa är en ”liten” stad på kusten i Ecuador. I den lilla staden bor det 90 000 människor och där finns en församling som tillhör Förbundskyrkan. Den heter Den Gudomliga Nåden (La Divina Gracia). Klimatet runt Jipijapa är tropiskt och möjligheterna till odlingar av bla frukt är stora.

2014 påbörjade församlingen ett ekologiskt kaffeprojekt tillsammans med FACE – Förbundskyrkans stiftelse för samhällsutveckling.

2015-10-09  Estado de las plantas de caf+®

Målen med projektet är:
– att skapa arbetsmöjligheter
– att lära ut och sprida kunskaper om ekologisk odling
– att lära ut och sprida värderingar om rättvisa och hälsosamma relationer
– att odla kaffe som kan säljas både i Ecuador och till församlingar i Sverige
– att via försäljningen av kaffe skapa broar mellan syskon i Ecuador och i Sverige
– att dessa nya broar av syskonskap skapar möjlighet till att dela andra resurser (människor) mellan kyrkorna

I kärlen på sidan av åsnan finns kaffeplantor.

I kärlen på sidan av åsnan finns kaffeplantor.

Projektet började med att 12 000 kaffeplantsfrön såddes i plastpåsar på baksidan av kyrkan i Jipijapa. Där stod de på långa rader och växte till sig för att sedan planteras ut på marken som projektet har köpt i La Hacha. Detta gjordes i maj/juni 2015.

Projektledare Angel rensar runt en av kaffeplantorna.

Projektledare Angel rensar runt en av kaffeplantorna.

Sedan dess har projektet främst handlat om att sköta dessa plantor. Gödsla med organiskt gödsel, bespruta med organiskt bekämpnings-medel, rensa bort ogräs och i vissa fall ersätta kaffeplantor som dör. I delar av detta arbete har medlemmar i församlingarna i norra kustdistriktet deltagit.

Längst till vänster sitter Washington, medlem i församlingen i Jipijapa och volontär i projektet. Han deltar i en kurs om framtiden för kaffeodlingar.

Längst till vänster sitter Washington, medlem i församlingen i Jipijapa och volontär i projektet. Han deltar i en kurs om framtiden för kaffeodlingar.

Ytterligare något viktigt i projektet är att knyta kontakter med personer, organisationer, företag och myndigheter som kan vara avgörande för kommande faser av projektet. Därför deltar projektledaren eller/och projektvolontärer i olika kurser och samlingar om kaffe, odlingar och försäljning. De gör också studiebesök.

Kaffeprojektet är ett arbete som behöver tid och uthållighet.

Projektet har idag en anställd. Det är Angel som är projektledare. Projektets budget nu går till Angels lön, kostnader för skötsel av plantorna, utbildningar av de personer som arbetar på odlingen.

Vill du eller din församling stödja projektet ekonomiskt? Uppge ”45220 Kaffe Ecuador” när du/ni sätter in din/er gåva till Equmeniakyrkan.

Är din församling intresserad av att i framtiden veta mer om att köpa detta ecuadorianska kaffe? Hör av dig till Ulrika Morazán, Equmeniakyrkan.