Socialt arbete i Vitryssland

Baptistunionen i Vitryssland har ett omfattande socialt arbete. Det finns väldigt många som har problem med alkohol eller droger. Här försöker kyrkan att hjälpa på olika sätt. Bland annat arbetar man med kvinnor som finns tvångsintagna och lever under svåra omständigheter och isolerade från omvärlden. Man inriktar sig också på barn från dysfunktionella familjer samt föräldralösa barn som finns i barnhem.  Kyrkan ger dem viss utbildning men försöker också hitta familjer som vill ta emot dem.

I samarbete med Equmeniakyrkan anordnar baptistunionen också läger för utsatta barn, både i Vitryssland men även i Sverige. Ofta från familjer med små ekonomiska resurser, som drabbats av Tjernobylkatastrofen.. Under 2012 kom ca 25 barn till Sverige. Närmare 1 000 barn får möjlighet att vistas på läger under två veckor i Kobrin, Vitryssland. De får vara med i olika aktiviteter och de får medicinsk kontroll och tandvård. Lägret stimulerar barnen och gör dem mer harmoniska. Vistelsen utanför det radioaktiva området stärker deras immunförsvar så att de håller sig friskare under resten av året.

Här kan du se en film från sommarlägret i Kobrin 2009

Hiv och aids är ett annat område som kyrkan arbetar med. Det handlar om förebyggande arbete och om information. Man ordnar bland annat kurser för pastorer, som lär sig hantera människor som är hiv-positiva. Fortfarande finns mycket okunskap, diskriminering och stigmatisering som kyrkan genom utbildning vill motverka.

 

Inga kommentarer