Sápmi

Girku Sámis (sámegillii)
Böcker och musik på samiska
Samepastor
Visionen om en samisk kyrka
Samiskspråkiga gudstjänsttexter
Bibeln på samiska
Historia i Sápmi
Fakta om Sápmi


Sápmi är inget land utan det är samernas traditionella område, som sträcker sig från Norra Dalarna upp och inkluderar Nordnorge, norra Finland samt Kolahalvön i Ryssland. Samerna har en säregen kultur och talar ett antal besläktade samiska språk. De utgör ett urfolk i de länder de bor i.

Vi har sedan flera år drivit utveckling av ett samiskt kyrkligt arbete. Det började som ett projekt inom Övre Norrlands Distrikt av SMK men är nu en del av det nationella och internationella arbetet i vår kyrka. Det är viktigt för samer att gudstjänstliv och förkunnelse kan ske utifrån den samiska kulturen och med användning av samiska uttrycksmedel. Därför har missionskyrkan engagerat sig i översättningsarbete (sånger, gudstjänsttexter och Bibeln) till de samiska språken och försökt hitta lämpliga former för att gestalta tron på ett samiskt sätt. Därför behövs också ett arbete med samisk teologi, som vi har initierat. Missionskyrkan vill också vara kyrka för den samiska befolkningen i hela vårt land.

En annan aspekt är arbetet med samiska rättigheter. Samerna som urfolk har enligt internationella konventioner vissa rättigheter, som berör språk och kultur men även vatten och land. I de olika länder fungerar det olika bra, och i Sverige är det en hel del brister. Som kyrka är det viktigt att vi agerar för rättvisa, särskilt eftersom den kristna kyrkan under historien har hört till dem som har begått övergrepp. Här behövs en försoningsprocess.

Läs mer om kyrka i Sameland här.

 

Inga kommentarer