Socialt arbete

Många församlingar i vår systerkyrka i Ryssland har ett eller flera behandlingshem för människor som vill bli fri från ett beroende. Det finns även familjehem, där familjer med barn kan få stöd. Dessa hem drivs av människor som många gånger av egen erfarenhet vet vad en beroendesituation innebär, och som jobbar hårt för att hjälpa andra.

Ett sådant arbete kräver mycket och framför allt ledarna i dessa hem behöver själva stöd och själavård och vägledning.  Örjan Samuelsson har kontakt med ledningen i flera behandlingshem och ger dem vägledning. Detta arbete hänger ihop med Business Coachning-programmet, och har faktiskt sitt ursprung i det programmet, där man såg ett behov i de behandlingshem som man hade kontakt med. Salvation Center i Asbest, som är det kanske största i regionen, har byggt upp ett nätverk av olika behandlingshem i Sverdlovskdistriktet som man samarbetar med.

Salvation Centers egen hemsida (på engelska) ger aktuell information.

En gudstjänst på Salvation Center i Asbest.

 

Inga kommentarer