Idrottsverksamhet i Ryssland

År 2010 åkte ett svenskt team från equmenia och Missionskyrkan till Asbest för att genomföra ett fotbollsläger. Lägret var tänkt som ett sätt att nå ut till ungdomar. Det handlade inte bara om idrott men om mycket mer. Det svenska konfirmandmaterialet Den viktigaste matchen fanns översatt till ryska och var till god hjälp.

Lägret föll ut väl och har genomförts årligen. Ryktet spred sig och flera ryska församlingar har visat intresse, i olika delar av landet. Med hjälp av vännerna från Asbest har idrottsläger också genomförts i Tjelabinsk, en dotterförsamling till Asbest och i Revda, nära Moskva, i ett samarbete med den lokala baptistförsamlingen och missionsförsamlingen i Ljurhalla. Nästa år är ett fotbollsläger i staden Perm, väster om Uralbergen planerat.

Idrott har visat sig ett bra sätt att nå ut till barn och ungdomar. Det kan också hjälpa till att överbrygga klyftan till det lokala samhället. Tanken är att metoden kan sprida sig till fler ryska församlingar, som kan genomföra detta själv och lära av varandra.

Om du vill få ett intryck kan du titta på två videos från Asbest 2013:
Video 1
Video 2

 

Inga kommentarer