Business coaching i Ryssland

Församlingen i Asbest, som har tre egna behandlingshem, uppmuntrar f.d. drogmissbrukare som blivit kristna att starta egna företag för sin och andras försörjning. Därför startade man 2010 tillsammans med vår kyrka projektet Business Coaching (som då hette Business Incubator) som ett försök att utveckla ett kristet småföretagarnätverk i Asbest. Projektet är ett pilotprojekt som skall kunna ge ringar på vattnet och spridas till andra städer och regioner i Ryssland. Blivande ryska småföretagare får hjälp av svenska företagare som agerar mentor. Tanken är att de inte bara lär sig företagsamhet, men också lär sig att samarbeta och stödja varandra och arbeta på ett etiskt bra sätt.

En första grupp har gått igenom programmet och fler grupper startas. Med erfarenheterna från den första gruppen förbättras programmet. Förutom i Sverdlovskregionen pågår ett projekt även i Perm sedan hösten 2013.

Programmet genomförs i samarbete med svenska företagare och är helt beroende av sponsring.

Läs mer på projektets blogg: coachningiryssland.wordpress.com

 

1 kommentar
  • Torgny Veibäck

    Sedan 2015 har det fjärde projektet inom BC-programmet stratat i Omsk.