Urfolk i Ryssland

I Ryssland bor det inte bara ryssar. Det finns ett stort antal olika minoriteter och urfolk i landet. Sammanlagt över 185 olika folkslag. En del av urfolken, framför allt de som bor i de nordliga regionerna, har en renskötarkultur som kan vara mer eller mindre relaterat till den samiska kulturen. Den samiska kulturen finns i Ryssland på Kolahalvön. Renskötarfolk är t.ex. komi, nenets, entser, chanti m.fl.

Längre söderut finns t.ex. marier, bashkirer, tatarer, mordviner m.fl.

Några av dessa urfolk har Equmeniakyrkan kontakter med. Kyrkan har gett stöd till t.ex. bibelöversättning (bashkiriska).

Representanter från olika urfolk: komi, udmurter, chanti och mari

Representanter från olika urfolk: komi, udmurter, chanti och mari

Equmeniakyrkan är med i ett projekt som handlar om en bibelskola för människor från urfolken. Ofta finns det väldigt få kristna bland dem, och ännu mindre utbildade pastorer. Många gånger kan relationen med ryska ledare vara svår, därför att de inte förstår urfolkskulturerna. Det finns också en omfattande diskriminering av urfolk. Därför är det viktigt att det kommer ledare ur de egna leden, som kan både kultur och språk. Evangeliska Alliansen i Estland, där vår systerkyrka i det landet är med, har sedan flera år drivit detta projekt, med särskilt inriktning på finnugriska urfolk. Vi vill på olika sätt stödja detta arbete, både praktiskt och ekonomiskt.

Inga kommentarer