Ryssland

Bashkortostan
Business coaching i Ryssland
Socialt arbete
Idrottsverksamhet i Ryssland
Samarbete i Sverdlovsk
Rysslands missionshistoria
Missionsarbetare i Ryssland
Fakta om Ryssland


Ryssland är ett av de länder där Equmeniakyrkan genom bildarsamfundet Svenska Missionskyrkan funnits längst. Under modern tid, sedan 1990, har ett samarbete uppstått med den evangeliska kyrkan (Russian Church of Christians of Evangelical Faith, RCCEF) särskilt i södra Uralregionen (Ekaterinburg och Asbest). Samarbetet handlar om församlingsstöd, utbyte, ungdomsarbete, särskilt genom idrott (fotbollsläger), arbete med rehabilitering av människor med alkoholproblem, och Business Coaching – ett projekt som går ut på att hjälpa dem som kommer från rehabiliteringen skapa sig en försörjning genom eget företagande.

Det ges också stöd till kyrkan i delrepubliken Bashkortistan. Bashkortistan har en muslimsk majoritet. I delrepubliken bor förutom ryssar ett antal andra folk, bl.a. basjkirer och marier. Det finns få församlingar i området och de allra flesta är mycket små och samlas i ett hem. Under kommande året blir förmodligen den basjkiriska bibelöversättningen, som har tagits fram av Institutet för Bibelöversättning med stöd av bl.a. Missionskyrkan, tryckt.

Dessutom har vår kyrka kontakter och projekt i andra delar av landet. Arbetet i Ryssland har ett stort utvecklingspotential. Hösten 2013 skrevs ett avtal mellan RCCEF, Equmeniakyrkan och Evangelical Covenant Church om samarbete när det gäller Ryssland. För Equmeniakyrkans räkning arbetar Göran Holmberg särskilt med Ryssland.

För nedladdning: Folder om Rysslandsarbetet

 

Inga kommentarer