Nystart i livet efter trafficking

P1000844

Dörrarna in till ateljen där unga kvinnor får stöd i sin rehabilitering är målade i olika färger.

Den moldaviska organisationen Beginning of Life arbetar mot trafficking (människohandel) med goda resultat.
Det finns konkreta bevis för att man lyckats hindra flera personer att bli offer för trafficking genom den information organisationen spridit. 
2015 påbörjar Beginning of Life en fortsättning med större geografisk täckning och med ett bredare fokus. Från att bara ha handlat om att varna för trafficking till att ta upp kritiskt tänkande på ett mer övergripande plan.
Maria Brunander har besökt Beginning of Life för att tillsammans med dem förbereda för en ansökan om Sidamedel. Här är några intryck från besöket.

Beginning of Life arbetar både förebyggande och rehabiliterande. Kontakterna med organisationen har Equmeniakyrkan, tidigare Svenska Baptistsamfundet, fått genom Europeiska Baptistfederationen och dess arbete mot trafficking. För ett par år sedan fick Baptistsamfundet Sidastöd för Beginning of Life, till ett litet projekt med fokus på förebyggande arbete i skolor och i andra sammanhang där ungdomar samlas.

”Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: Stå upp och gå ned till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen, och gjorde av det ett annat kärl så, som han ville ha det gjort.” Jer. 18:1-4

P1000839

Psychological Art Studio (Psykologisk konstateljé) i Chisinau, Moldavien

Jag har besökt krukmakarens verkstad. På riktigt. Den ligger i Chisinau, Moldavien, heter Psychological Art Studio (Psykologisk konstateljé) och drivs av organisationen Beginning of Life. Början på livet. Nytt liv. Nystart. Där får unga kvinnor som varit offer för människohandel, forma sitt nya liv i verkligheten och symboliskt. De får arbeta med lera och drejskiva, forma och forma om, tills de är nöjda med resultatet. Ateljén har också en målarverkstad och en avdelning för hantverk.

P1000841

Yulia Ubeivolk

 

Psykologen Yulia Ubeivolk, föreståndare för ateljén, förklarar syftet med de olika delarna. I målarverkstaden råder en kreativ och lugn atmosfär där de unga människor som blivit utnyttjade och traumatiserade får tid att tänka och reflektera. I hantverksstudion använder de gamla avlagda kläder och annat begagnat material som de tillverkar nya saker av. Poängen är att ingenting är värdelöst, ingenting är skräp utan allt kan göras om och användas på nytt – på samma sätt får unga människor som har utnyttjats och exploaterats lära sig leva med sina erfarenheter och att det finns användning också för det som varit trasigt i deras liv. I keramikverkstaden får de skapa vackra saker av oformliga lerklumpar. Också av det kan paralleller dras till deras egna liv.

Politiskt vakuum
Situationen för unga människor i Moldavien är nedslående. Landets placering gör det geopolitiskt intressant, och efter att under århundraden ha kastats av och an mellan olika stormakter blev landet självständigt efter Sovjetunionens kollaps 1990. Akademiker och anställda i förvaltningen som huvudsakligen var rysktalande, lämnade landet och ersattes av moldavisktalande personer, vars enda merit var just att de talade moldaviska (i stort sett samma språk som rumänska). Ett politiskt och ekonomiskt vakuum uppstod, kriminella nätverk tog över och infiltrerade administrationen som blev synnerligen korrupt.

Moldavien är i huvudsak ett jordbruksland och arbetstillfällena är få. En stor del av moldaverna ser ingen framtid i landet och lösningen för många blir att flytta utomlands. Av 3,5 miljoner moldaver beräknas mellan en och en och en halv miljon bo utomlands. Många av dessa är föräldrar som lämnar sina barn kvar i Moldavien, hos någon släkting eller att klara sig på egen hand. Man räknar med att det finns mellan 260 000 och 300 000 ”social orphans” – socialt föräldralösa – barn i Moldavien som växer upp utan vuxnas bekräftelse att de är värdefulla och älskade, barn som saknar vägledning av vuxna i frågor om värderingar och socialt samspel. Dessa och många andra barn från trasiga eller fattiga familjer, löper stor risk att bli offer för människohandel.

Reagera på varningssignaler
Beginning of Life är en egen organisation och samtidigt Chisinau Baptistförsamlings sociala arbete, och det finns en stark koppling mellan organisationen och församlingen. Beginning of Life arbetar både med förebyggande arbete för att unga människor ska förstå och reagera på varningssignaler från sådana som vill rekrytera dem, och med rehabilitering av unga människor som lyckats återvända till Moldavien från sexuell exploatering och förtryck utomlands. Rehabiliteringen är en mödosam väg som handlar om allt från att hitta en självkänsla till byte av telefonnummer. I det arbetet spelar den psykologiska konstateljén en viktig roll, men också den kunniga personalen som numera har många års erfarenhet av detta arbete. Efter rehabilitering följer återintegrering i samhället – hitta ett arbete, om möjligt återförenas med familj eller hitta nya sociala sammanhang.  Början på ett nytt liv– Beginning of Life.