Pagalbos Center

Hjälpcentret i Biržai

Sedan 2001 finns Pagalbos Center (namnet betyder hjälpcenter) i Biržai. Senare har man öppnat två till, en i byn Pačiaukste och en i Papilys, båda inte långt ifrån Biržai. Centret hör till Metodistkyrkan i Litauen men utgör en egen organisation. Vår missionär Walla Carlsson var en av dem som grundade centret. Centret har ett antal anställda som arbetar med de olika verksamhetsgrenar. Bland annat finns det ett dagcenter för barn och ungdomar. Barn från familjer som behöver stöd kommer dit och det erbjuds olika aktiviteter. De får även mat där. Det finns personal med olika expertis som jobbar med både barnen och familjerna. Det finns även ett dagcenter för kvinnor som behöver stöd. Man har secondhand verksamhet som ger tillgång till billiga kläder mm. Många varor kommer från både Sverige och Tyskland och ges till fattiga familjer, både direkt och via secondhand försäljning. Det finns ett kriscenter där människor kan få akut hjälp genom stöd och samtal när det uppstår akuta situationer.

Second hand kiosken

Under sommaren ordnar centret ett antal sommarläger i Pačiaukste, där mellan 100 och 120 barn kan finna en plats.

Det finns ett Home Care program där man tar hand om patienter som har svårt att ta sig hemifrån. Här arbetar en läkare och några sköterskor.

Centret har också förebyggande arbete när det gäller alkoholism och drogproblem.

Hjälpcentret i Pačeriaukste

 

Inga kommentarer