Portico/Veranda: I dialog med samhället

Gilija och Henrikas framför baptistförsamlingens lokal i Vilnius.

Gilija och Henrikas Zukauskas arbetar utifrån Baptistunionen i Litauen med projekten Portico och Veranda. De stöds bl.a. genom Equmeniakyrkan. ”Portico” är en spännande mötesplats som vuxit fram i Baptistkyrkan i Klaipeda. ”Portico” betyder öppen plats i anslutning till en byggnad där människor möts och samspråkar. De arbetar med kurser i dans, målning, teologi och filosofi. Kurserna kombinerar skapande med reflektion. De har även startat en vuxendialoggrupp. Här får man ta del av varandras liv för att kunna hjälpa varandra. De arbetar även med att stärka förståelsen av varandras och landets kultur och sociala och religiösa sammanhang. De har även startat ”Veranda”, dit mindre barn är välkomna. Barnen får uppleva musik, skapa med färger samt pröva bibeldrama.

Under sommaren 2012 har familjen flyttat till Vilnius och håller nu på att bygga upp ett arbete där samtidigt som det fortsätter i Klaipeda.

En utförlig presentation av Portico-Veranda på engelska finns att ladda ner här.

Projektets hemsida: http://www.portikas.lt (på litauiska)

Nyhetsbrev om projektet (engelska):

December 2013
Sommaren 2013

 

Inga kommentarer