Barnhemmet i Biržai

Barnen fick datorer med svensk hjälp

Även i Litauen finns det barn som av olika anledningar inte kan bo i sina familjer. Sociala myndigheter kan besluta att placera barn i ett barnhem i sådana fall. I samarbete med kommunen driver den Evangelisk-Reformerta kyrkan i Litauen ett barnhem i byn Medeikiai utanför Biržai. Kommunen betalar en del av kostnaderna bl.a. lönerna. Men upprustning av huset, kläder, inventarier måste betalas på annat sätt. Huset har en del problem med läckage mm. Här har ett antal församlingar i Sverige gett stöd. Det har bidragit till att göra barnhemmet lite trevligare för barnen som bor där, och till att skaffa både kläder till barnen och leksaker.

Barnhemmet är ett viktigt diakonalt arbete för kyrkan.

Barnhemmet i Medeikiai

 

Inga kommentarer