Församlingsplantering

Evangelisation och församlingsplantering är viktigt i Estland. Man evangeliserar bl.a. genom bibeldagar, olika konferenser och inte minst den årliga sommarkonferensen som samlar en hel del folk. Den hålls varje år i olika delar av landet.

I Estland jobbar man intensivt med församlingsplantering. Bland annat har man ett projekt på gång i en av Tallinns förorter där man planterar en församling.

I byn Järvakandi arbetar pastor Allar Saard med en församlingsplantering, som har fått stöd från Sverige i flera år.

I Tartu har några unga människor från en större församling planterat en församling som särskilt inriktar sig på ungdomar. Församlingen, som heter 3D, använder otraditionella uttrycksformer och en annan typ av musik än de flesta andra församlingar.

I Kiviõli i norra Estland fanns en äldre rysktalande församling som nästan hade försvunnit. Det fanns bara en enda medlem kvar. Sedan ett ungt pastorspar från Moldavien flyttade dit har antalet gudstjänstbesökare ökat och församlingen växer.

Det är några exempel på församlingsplanteringsarbete i Estland. Omständigheterna i Estland och Sverige liknar varandra på många sätt. Båda länder har ett mycket sekulariserat samhälle och det gör att vi kan hjälpa varandra och lära av varandra.

 

Inga kommentarer