Estland

Barn och ungdomsarbete
Teologisk utbildning
Socialt arbete
Församlingsplantering
Estlands missionshistoria
Fakta om Estland


I Estland samarbetar Equmeniakyrkan med Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (EEKBKL), Unionen av Kristna Evangeliska och Baptistförsamlingar i Estland, eller kort Unionskyrkan. Samfundet bildades genom sammanslagning av flera samfund under sovjettiden. Efter självständigheten skapades snart kontakter mellan svenska och estniska församlingar.

Samarbetet omfattar mycket. Det handlar om second-hand transporter och socialt arbete, om pionjär och ungdomsarbete men också om ett rikt utbyte av alla de slag. Mycket regelbundet besöker representanter från det ena samfundet det andra. Det kan vara ungdomsutbyte, musikutbyte, pastorsutbyte, deltagande i varandras konferenser osv. En del utbyten sker på samfundsnivå men en del sker mellan församlingar på lokal nivå. Det finns många vänförsamlingsrelationer mellan svenska och estniska församlingar.

Samarbetet handlar inte bara om stöd, men ger en ömsesidig inspiration och lärdomar.

 

 

 

Inga kommentarer