Bulgarien

Baptistkyrkan i Sofia. Bredvid inrättas det sociala centret.

Baptistkyrkan i Sofia. Bredvid inrättas det sociala centret.

I Bulgarien finns det ett samarbete med Baptistunionen i landet. Det handlar framför allt om arbetet med romarna, en befolkningsgrupp som på många sätt diskrimineras. De har svårt att få jobb, och barnen diskrimineras ofta i skolan. Baptistunionen, som har ett stort antal romska medlemmar, har länge arbetat för att hjälpa utsatta romer. Det handlar om socialt stöd, undervisning för barn och vuxna, fritidsverksamhet för barn, föräldrarådgivning med mera. Detta arbete har pågått under många år men lokalerna är slitna och för små. Just nu bygger man upp ett socialt center i huvudstaden, i anslutningen till församlingens nya kyrka där. Till detta nya center behövs stöd för uppbyggnad och fortsatt socialt arbete för romska barn och familjer. Där kommer det att finnas ett dagcenter och man kan bl.a. ge ett bättre stöd till barnens skolgång och till alfabetiseringsarbete. Centret kommer att invigas i september 2015.