Mikroekonomi

Spargruppskommittén i byn Ban Doi

Projektet genomförs av Micro Economic Development Foundation, riktar sig till minoritetsgrupperna i nordvästra Thailand och innebär att spargrupper bildas i byarna. Medlemmarna i gruppen sparar tillsammans och när en medlem har sparat upp till en viss nivå får han/hon också möjlighet att låna, en s.k. mikrokredit. Lånen brukar användas till barnens utbildning, investeringar i jordbruket, reparation av hus mm. Medlemmarna betalar ränta till gruppen och behållningen används både till olika slags försäkringar för gruppens medlemmar och till sociala projekt som gynnar hela byn. Gruppen tar själv ansvar för sin verksamhet men får stöd och utbildning genom projektet. Medlemmarna i spargruppen får bättre förutsättningar till ett bra liv. Att människor organiserar sig på detta sätt får också som konsekvens att de mer effektivt kan sätta press på myndigheter och utkräva sina rättigheter. Projektet bidrar också till att kvinnor får större möjlighet att påverka sin situation och får en mer framskjuten roll än de vanligtvis har i byarna.

Totalt finns ca 70 spargrupper och de bildar ett Nätverk som varje år möts till årsmöte och väljer en Nätverkskommitté. I april 2015 firade Nätverket att det var 20 år sedan den första spargruppen bildades. Nu har många spargrupper blivit så bra på att administrera sin verksamhet att de kan ansöka om att bli formella kooperativ. Som sådana har de större möjlighet att både förändra sin ekonomiska situation och få stöd från lokala myndigheter inom olika områden som berör byns utveckling. Några kooperativ har bildats och de håller nu på att tillsammans ansöka om att bilda en kooperativ organisation för spargrupper bland minoritetsfolken.

Nätverkskommittén vid firandet av 20-årsjubiléet.

Nätverkskommittén vid firandet av spargruppernas 20-årsjubileum.

Grupperna i nätverket stöder också varandra, och Nätverkskommittén utgör ett stöd till projektpersonalen genom att de håller kontakt med grupperna.

Sedan några år tillbaka finns i arbetet också ett ökat fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Projektet finansieras till stor del med Sidamedel. Equmeniakyrkan bidrar med egeninsatsen och även spargruppsnätverket bidrar ekonomiskt till verksamheten. Från början av 2016 kommer projektet inte längre att ha Sidabidrag, och MEDF behöver hitta andra finansiärer för att kunna genomföra alla delarna i verksamheten. Equmeniakyrkan kommer att fortsätta stödja projektet med insamlade medel och vi hoppas att flera församlingar vill vara med och bidra till detta.

 

Inga kommentarer