Elevhem och stipendier

Barn på elevhemmet i Mae Sariang

En svårighet för karener och andra minoritetsgrupper i nordvästra Thailand är brist på tillgång till utbildning. Byarna ligger glest i det här området och det thailändska regelverket för kriterier för skolbyggen bygger på förhållandena i de södra och mittersta delarna av landet som är mer tättbefolkade. Som konsekvens finns det inte alltid skolor i bergsbyarna där minoritetsgrupperna bor, eller så finns bara undervisning upp till en viss nivå. Barn och ungdomar måste därför flytta till en större ort där det finns skolor. En del barn som kommer från byar som saknar skola helt, behöver flytta från låg- eller mellanstadieåldern, andra först när de kommer upp i tonåren. De behöver då en trygg plats att bo på med närvarande vuxna. Thailand Karen Baptist Convention (TKBC) driver flera s.k. elevhem där barnen får bo och där det finns ett gift par som fungerar som elevhemsföräldrar. Barnen har också en del utgifter för material, skollunch mm, och många av dem behöver stipendier för att klara dem. Projektet innebär stöd till elevhem på fyra orter i nordvästra Thailand: Chiang Mai, Mae Sariang, Sop Moei och Siblae. Projektet är ett samarbete med Kristen och Kvinna, som finansierar verksamheten med sitt fadderprogram. Sedan 2013 sköter Kristen och Kvinna den svenska delen av administrationen och kontakten med TKBC kring projektet.

 

Inga kommentarer