Byutveckling

Projektet riktar sig till 13 karenbyar i nordvästra Thailand. Syftet är att förbättra byinvånarnas levnadssituation både vad gäller ekonomi och levnadsstandard och den omkringliggande miljön. I varje by finns en spargrupp där medlemmarna sparar pengar och har också möjlighet att låna, ofta till investeringar i jordbruket eller till barnens studier. Utöver det väljer varje spargrupp vad den vill satsa på.

Projektplanering

Projektplanering

I de flesta byar har man bildat kooperativ som driver en butik för dagligvaror. Butikerna gynnar byborna både genom att de håller lägre priser och genom att de genererar en vinst som både går tillbaka till investeringar i verksamheten och till utdelning för dess medlemmar. Genom sparandet får deltagarna möjlighet att förbättra sin egen ekonomiska situation, och genom kooperativet får de möjlighet att arbeta tillsammans.

Andra aktiviteter i projektet är miljövård och bevarande av vattentäkter, förbättrade jordbruksmetoder och uppfödning av småboskap. Alla jordbruksaktiviteter sker på ett ekologiskt hållbart sätt.

Dammen är färdig

Dammen är färdig

Genom spargrupperna och kooperativen får byborna erfarenhet av att organisera sig. Genom projektet får de utbildning i projektplanering och de får lära sig hur de kan påverka lokala myndigheter att agera för att förbättra minoritetsfolkens situation.

Projektet har just startat upp en ny treårsperiod som innebär en utfasning av stödet. När den är slut får grupperna jobba vidare på egen hand, med hjälp av den kunskap de fått genom projektet.

Projektet genomförs av TKBC:s utvecklingsstiftelse Karen Development Service Foundation, har stöd från Svenska Missionsrådet/Sida och Equmeniakyrkan står för egeninsatsen.

 

Inga kommentarer