Talitha Kumi kvinnocenter

Kvinnor är en utsatt grupp i det pakistanska samhället – är de dessutom fattiga är de utsatta i dubbel bemärkelse.

Talitha Kumi Welfare Center startade sin verksamhet 2001 med stöd från Missionskyrkan och Svenska Kyrkan och har sedan dess arbetat med att ge stöd till kvinnor. Centret, som är nära kopplat till Church of Pakistan, ligger i Lahore i ett fattigt område med majoriteten kristna och är nu en av Equmeniakyrkans samarbetspartners.

Orden Talitha Kumi är hämtade från bibeln och betyder ”kvinna res dig”. Centret vill med sin verksamhet stärka fattiga, förtryckta kvinnor både ekonomiskt och genom att öka deras medvetenhet. Man ordnar kurser i sömnad, sylttillverkning, ljustillverkning m.m. och hjälper på så vis kvinnorna att bli mer oberoende genom att få en egen inkomst. Seminarier hålls också regelbundet för att öka kunskapen om t.ex kvinnors rättigheter. Man har även en sjukstuga som betjänar människorna i närområdet.

Talitha Kumi arrangemangEn stor och viktig del av verksamheten riktar sig till kvinnor som utsatts för misshandel, övergrepp eller på annat sätt fallit offer. Centrets advokat hjälper dem att driva ärenden till domstol eller att medla i de fall det är möjligt. Varje år arbetar man med uppåt 20 fall och många har på så vis fått hjälp via centret.

Centret har också en tvåårig barnmorskeutbildning som har fått ett gott rykte på sjukhusen i Lahore. Hittills har alla unga flickor som genomgått utbildningen kunnat gå direkt vidare till en anställning.

Se Projektkatalogen för mer information om projektstöd.

 

Tillbaka till Pakistan