Church of Pakistan

Church of Pakistan bildades 1970 efter en sammanslagning av fyra samfund; Anglikanska kyrkan, Metodistkyrkan, Lutherska kyrkan samt skotska Presbyterianska kyrkan.

Biskop Samuel AzariahSamfundet består av åtta relativt autonoma stift där vår relation genom åren särskilt koncentrerats till Raiwind stift – ett område kring storstaden Lahore.

Totalt är omkring 350 000 medlemmar anslutna till samfundet, vilket gör det till det näst största protestantiska samfundet i Pakistan efter presbyritanska kyrkan. Samfundsledare är förnärvarande biskop Samuel Azariah, även biskop för Rawind stift.

Kyrkan arbetar med traditionella områden såsom pastoralt arbete, sjukvård och utbildning, men har också ett starkt fokus på kvinnors situation, mänskliga rättigheter, fredsbyggande och ungdomsarbete.

Vårt samarbete

landsbygdsskolaHistoriskt har Equmeniakyrkan, tidigare Missionskyrkan, bland annat varit med och bidragit till att starta en stor grundskola i Lahore, samt gett stöd till ett antal landsbygdsskolor och kyrkor. Sedan några år tillbaka har vi, tillsammans med Svenska Kyrkan, fokuserat på att fördjupa relationen till Rawind stift. De har uttryckt en stor längtan efter närmare relationer till sina partners och en önskan att komma bort från tillfälliga projektstöd. Pakistans kristna är en utsatt minoritetsgrupp som ofta möter diskriminering och våld på olika sätt. Att känna stöd från kristna utanför landets gränser blir därför extra viktigt.St. Stephen's church

Under hösten 2012 genomfördes en första utbytesresa med en grupp från Rawind stift till Sverige. Den följdes upp hösten 2013 då en grupp representanter från svenska församlingar fick möjligheten att besöka Church of Pakistan. Under våren 2014 genomfördes flera besök i båda riktningar, bl.a. besökte dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd Church of Pakistan (läs mer här) och två grupper kom till Sverige på besök. I maj genomfördes ett gemensamt musikläger på svensk mark. Vi ser fram emot att fortsätta närma oss varandra som kyrkor för att lära och inspireras av varandra.

pakistan okt 2012 101b

Ett pågående projekt som vi finns med och ger stöd till är satsning på unga som vill vara med och påverka Pakistans framtid via arbete på någon av landets myndigheter. Där har kristna idag mycket svag representation. Läs mer om detta i vår projektkatalog.

Tillbaka till Pakistan