Christian Study Center

Christian Study CenterDet ekumeniska studiecentret Christian Study Centre (CSC) är beläget i staden Rawalpindi i närheten av huvudstaden Islamabad. Man har här utvecklat en god kompetens för studium av islam och för reflektion kring kristna-muslimska relationer.

I studiecentrets nätverk ingår många civila samhällsorganisationer, religiösa ledare, politiker, journalister och advokater som man utbildar i frågor kring konflikthantering och religionens roll i samhället.  Man bedriver även forskning, arrangerar seminarier för kyrkor, och håller bibelkurser.

Vårt samarbete

Med stöd från Equmeniakyrkan driver CSC för närvarande ett arbete i Faisalabad – ett område som ofta drabbas av religionskonflikter.

Syftet med denna insats är att människor med olika bakgrund och trosuppfattning ska få ökad förståelse för varandras sätt att tänka och söka gemensamma nämnare hos varandra i stället för motsättningar, och därigenom skapa ett fredligare samhälle. Genom att utbilda lokala organisationer och andra strategiska grupper i frågor om mänskliga rättigheter och religionsdialog så kan de i sin tur arbeta med dessa frågor gentemot sin målgrupp.

Läs mer om behovet av stöd till denna insats i vår Projektkatalog.

 

 

Tillbaka till Pakistan