Pakistan

Aktuellt om Pakistan

Fakta om Pakistan

Church of Pakistan

Barn med särskilda behov

Christian Study Center

Talitha Kumi kvinnocenter


De kristna i Pakistan är en liten minoritet. Av en befolkning på drygt 190 miljoner människor är omkring 97 procent muslimer (majoritet Sunni) och övriga 3 procent består av hinduer, kristna, sikher, ahmadiyya m.fl.

Pakistan är en islamisk federal republik och under årtionden har landets ledare stiftat lagar och styrt landet på ett sådant sätt att de religiösa minoriteterna blivit en slags andra klassens medborgare. Under de senaste åren har landet upplevt allt mer radikalisering i fråga om religion, med växande grupper av extremister som skapar oro både bland övriga muslimer och bland minoritetsgrupper som kristna och hinduer. Våld och förtryck i religionens namn blir allt vanligare, och minoritetsgrupperna möts av fördomar och diskriminering på många sätt.

Kristna skolor, institut och områden har under senare tid utsatts för ett flertal attacker. De kristna i Pakistan är i regel mycket fattiga. En historisk faktor till detta är att en stor majoritet bland de kristna härstammar från den grupp som tidigare kallades kastlösa, det vill säga de lägst stående i det hinduiska kastsystemet. Förtrycket har gjort det svårt för människor att ta sig ur fattigdomen, trots att den kristna missionen under 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet byggde upp många än idag välrenommerade skolor och universitet som fortfarande drivs av kyrkorna.

Våra samarbeten

Equmeniakyrkan har framförallt två samarbetspartners i Pakistan; Church of Pakistan (Rawind stift) och Christian Study Center.

Samarbetet med Church of Pakistan och Christian Study Center upptogs gemensamt mellan Svenska Missionskyrkan och Svenska Kyrkan under 1970-talet. Fortfarande sker allt arbete i nära samarbete med Svenska Kyrkan. Under början av 00-talet var vi även med och initierade ett kvinnocenter, Talitha Kumi Welfare Society, som är är en fristående organisation dock nära kopplad till Rawind stift.

 

Tillbaka till Asien