Teologisk utbildning

Union Biblical Seminary (UBS)

The Union Biblical Seminary (UBS) är en teologisk högskola byggd på ekumenisk, evangelikal grund. Här kan man läsa allt ifrån enskilda kurser till magister- och doktorsexamen i teologi. Många av pastorerna inom vår samarbetskyrka, Hindustani Covenant Church, har fått sin utbildning här och några har sin tjänst på högskolan. Högskolans placering i centrala Pune, inte långt från HCCs huvudkontor, har också bidragit till ett levande samarbete genom åren.

UBSUBS har sin historia i metodismen genom att dess grundare, Rev. Dr. Frank J Kline, från början drev en bibelskola inom Free Methodist Church i Maharashtra. I början av 50-talet bildades samarbetsorganet The Evangelical Fellowship of India och i och med det lyftes behovet från flera håll att starta en gemensam teologisk utbildning. 1953 bildades därmed the Union Biblical Seminary utifrån den befintliga bibelskolan i Maharashtra.

Idag står över 30 samfund, kristna organisationer och institutioner  bakom den teologiska högskolan. Skolan ser sitt uppdrag som att vara en tjänare till den indiska kyrkan och utbilda män och kvinnor till att bli duktiga förkunnare och kyrkliga ledare i den indiska kontext som de verkar i.

Flera av studenterna kommer från fattiga förhållanden och har därmed inte råd att betala hela skolavgiften. Equmeniakyrkan ger därför regelbundet ett bidrag till högskolans stipendiefond som riktar sig just till dessa studenter. Det finns också ett ömsesidigt utbyte av idéer och kunskap mellan teologer på UBS och inom Gemensam Framtid som vi ser som mycket värdefullt.

Vill du veta hur du kan ge en gåva till detta arbete? Läs mer under Internationella insamlingsprojekt.

Tillbaka till Indien