Skolor och skolstipendier HCC

Skolelev i DeheradunUtan utbildning minskar möjligheterna till ett arbete och en dräglig framtid. Sedan många år har därför Hindustani Covenant Church (HCC) på olika sätt stött unga människor i utbildning.

Idag driver HCC tre grundskolor:

  • HCC English Medium School, Solapur – ca 1800 elever
  • HCC English Medium School, Nannaj – ca 400 elever
  • St. John’s school, Gulbarga – ca 400 elever

Alla tre skolor har engelska som undervisningsspråk, vilket är viktigt för att barnen ska kunna få förutsättningar att läsa vidare på bra utbildningar efter grundskolan. Engelskspråkiga skolor är vanligtvis dyra och fattigare familjer har ofta inte möjlighet att sätta sina barn i dessa skolor. Men HCCs skolor har medvetet låga avgifter och ger därutöver möjlighet till stipendier så att alla som vill ska kunna gå där. Skolorna finansieras främst via skolavgifter, men ibland behövs stöd för nya investeringar som t.ex. inköp av nya skolbussar, tillbyggnader, datautrustning och annat.

Indien solapur gulbarga nov 08 030HCC har en lång tradition av att driva stipendie-verksamhet för att underlätta för barn att gå i skolan. Varje år får drygt 300 barn och ungdomar hjälp via HCC. Kyrkans stipendiekommitté tar emot ansökningar från familjer och enskilda som behöver hjälp med att betala skolavgifter, böcker, skoluniformer, internatkostnader, examineringsavgifter mm. Efter noggrann kontroll beslutar man om vilka som skall få stöd.

Många som idag är vuxna kan berätta om vilken stor betydelse stödet från stipendiefonden haft för deras möjligheter att skaffa utbildning och arbete. Dessa tidigare stipendiater arbetar idag som läkare, sjuksköterskor, kontorsarbetare, chaufförer, ingenjörer, elektriker, lärare m.m, m.m.

Gåvor till detta arbete används för stipendier till barn och ungdomar. En elev i grundskolan får ca 150 kr per år, en elev i yrkesutbildning får ca 400 kr som ett engångsbelopp och en sjuksköterskeelev får ca 900 kr i engångsbelopp. Se Internationella insamlingsprojekt för information om hur du kan ge en gåva.

 

Tackbrev från Aiswarya:

AishwaryaJag heter Aiswarya A Roy. Jag kommer från en mycket fattig familj. Pappa jobbade som daglönare på marknaden i vår by och vår familj levde på det han tjänade ihop. Som barn hade jag en sådan längtan att få fortsätta gå i skolan. Men så plötsligt dog min pappa och vi stod utan inkomst.

Tiden som följde var svår för mig. Jag tappade tron på framtiden. Men genom HCC fick jag uppmuntran att fortsätta kämpa. Nu har jag med deras stipendiestöd kunnat slutföra skolan. Jag har till och med läst vidare och fått en kandidatexamen inom datavetenskap.

Just nu jobbar jag som ingenjör på ett dataföretag. Jag tackar Gud för det liv jag lever idag och kyrkan som stöttat mig. Jag är också tacksam till de personer i Sverige som gett sitt stöd till stipendiefonden. Utan ert stöd hade jag inte varit där jag är idag.

 

Tackbrev från Vijay

VijayJag heter Vijay Gadde. Jag skulle vilja tacka HCC för det stipendiestöd jag fått via dem. Jag kommer från en mycket fattig familj och de hade svårt att kunna betala för min skolgång. Min pappa kör rickshaw – en liten motordriven taxi – och min mamma är hemma och tar hand om familjen. Vi bor i ett gammalt slitet skjul i slummen. Under min uppväxt var det ofta som vi inte hade pengar till riktig mat och skolavgifterna gick inte alltid att betala.

HCC gick då in och började betala för min skolgång. Det gav mig nytt hopp. Jag har fortsatt med hjälp av HCC att studera, även efter grundskolan. Nu har jag just avslutat en magisterutbildning i handel och har blivit anställd av ett företag. Det känns så bra att nu kunna försörja min familj! Vi har till och med kunnat rusta upp vårt hem.

Jag tackar Gud för hans omsorg. Jag tackar också HCC och alla givare i Sverige som bidragit till min utbildning.

 

 

 

 

 

Tillbaka till Indien