Landsbygdsutveckling och rehab för barn, TRDP

by-info
Theodori Rural Development Programme (TRDP) 
grundades 1956 i Jharkand, nordvästra Indien, och är en del av Methodist Church in India. Organisationen arbetar med landsbygdsutveckling baserat på demokrati och gemensamt beslutsfattande. Man arbetar för närvarande i 61 byar och når därigenom ca 70 000 människor.

Trädplantering

Trädplantering

Några områden som man fokuserar på i arbetet med landsbygdsutveckling är ekologiskt jordbruk, mikrokrediter, miljö, hälsa, barns rättigheter samt kvinnligt företagande.

Jordbruk

Jordbruk

Ett underprogram till TRDP är Community based Rehabilitation Programme for Children (CRPC). Det startade 1992 med fokus på ortopedisk hjälp till barn med fysiska funktionsnedsättningar. Byarna där TRDP arbetar är mycket fattiga. Läs- och skrivkunnigheten är låg och stora brister finns i tillgång till hälsovård, rent vatten, elektricitet, transportmedel, vägar mm. För ett handikappat barn innebär detta att drömmen om att gå i skolan är väldigt avlägsen och även möjligheten att delta i bylivet på lika villkor. Genom CRPCs långsiktiga arbete med byar och familjer med handikappade barn kan dock barnen få ett värdigt liv där de accepteras som en del i samhället. Tack vare rehabilitering och handikapphjälpmedel kan det också bli möjligt för många av dem att gå i skolan.

DHANI & HER FATHERPå bilden intill ses Dhani, en av flickorna som fått hjälp via CRPC och som nu kan gå i skolan igen. Här med sin pappa framför deras hus.

Läs mer här för att stödja detta arbete (Projektnamn: Landsbygdsutveckling och socialt arbete.

 

Tillbaka till Indien