Hälso- och sjukvård

– genom St. Luke’s medical society

Mycket nära associerat till Hindustani Covenant Church är St. Luke’s Medical Society – en stiftelse som med enkla medel driver två hälsocenter med fokus på de allra fattigaste och marginaliserade i sina respektive upptagningsområden; Nannaj Health Center och Aurad Health Center. Båda startade som hälsokliniker i början av 1970-talet av missionärer utsända av dåvarande Svenska Missionsförbundet. Idag är de väl fungerande hälsocentra som har gott samarbete med myndigheter och andra organisationer. För att kunna driva verksamhet med fokus på de fattigaste behöver St. Luke’s stöd utifrån. Gemensam Framtid finns med och bidrar med årligt budgetstöd till verksamheten. Se vidare under projektkatalogen om du vill vara med och bidra till detta arbete.

Nannaj Health CenterNannaj Health Center ligger i delstaten Maharashtra. Verksamheten startades av missionär Maj Franzén 1971. Här finns idag bl.a. 30 bäddar, förlossningssal och laboratorium. Man arbetar särskilt med tuberkulosbekämpning och familjeplanering. Varje dag besöker specialister från större sjukhus centret. Centret har stort fokus på förebyggande arbete och försöker att förbättra hälsoläget i närområdet bl.a. genom att utbilda ambassadörer i byarna som undervisar sina grannar om barnkunskap, hiv och aids och hur man odlar näringsrik föda.

Dr. Abraham, Aurad H.CAurad Health Center ligger i ett av de fattigaste och torraste områdena i delstaten Karnataka. Arbetet här startade 1972 av missionär Alvig Jansson till en början som en katastrofinsats. Idag har man ett välskött sjukhusområde med gott rykte för bl.a. sitt arbete för att förebygga och behandla hiv/aids. Man har också en ögonmottagning där många äldre starr-patienter genom ett enkelt ingrepp får tillbaka sin syn. Här finns även förlossning, laboratorium, röntgen, operationssal och 15 bäddar. Precis som i Nannaj arbetar man också utåtriktat i sitt närområde genom utbildningar för att förbättra hälsan. Man har också socialarbetare som arbetar med vatten och sanitet och hjälp-till-självhjälpsprogram.