Flyktingar från Burma

 

Vy från lägret Tham Hin, Foto: Ingvar Skeppstedt

Militärdiktaturen som rått i Burma sedan årtionden har gjort att många människor flytt över gränsen till Thailand. En del av dem har hamnat i flyktingläger längs gränsen mellan Burma och Thailand, och ibland också vidare som kvotflyktingar till Europa, Nordamerika och Australien. Andra finns runtom i Thailand som migrantarbetare. Men många människor finns också kvar i Burma och gömmer sig i djungeln, s.k. internflyktingar. För närvarande finns ca 140 000 personer i ett tiotal flyktingläger längs gränsen och det är The Border Consortium (TBC) som ser till att lägren förses med mat och andra förnödenheter. TBC hette fram till 2012 TBBC – Thailand Burma Border Consortium men omstrukturerade sig nyligen för att bättre kunna möta nya utmaningar i och med de förändringar som sker i Burma. TBC arbetar nu med förberedelser på olika sätt för att flyktingarna en dag ska kunna återvända till Burma. Bl.a. ökar fokus på att stärka flyktingarnas kapacitet och kunnande när det gäller hållbart jordbruk, småföretagande, sparande, ledarskap, mobilisering och deltagande, organisationsutveckling mm.

Kwai River Christian Hospital ligger som hörs på namnet vid floden Kwai. Sjukhuset ligger i Thailand men mycket nära gränsen till Burma och mycket nära ett av TBC:s flyktingläger. Många, kanske de flesta, av sjukhusets patienter är burmeser, antingen boende i lägret eller som tar sig över gränsen för vård, eller som är på flykt på egen hand och försörjer sig t.ex. som daglönare.

Equmeniakyrkan stöder flyktingarna i lägren via TBC, flyktingar i mindre läger i gränstrakterna Burma-Thailand samt en social kassa på sjukhuset vid floden Kwai för patienter, vilka oftast är burmesiska flyktingar, som inte själva kan betala för den vård de får.

 

Inga kommentarer