Socialt arbete

Kongo Kinshasa är ett ofattbart rikt land, som trots sina naturresurser har enorma ekonomiska och sociala svårigheter. En oerhört liten del av statens finanser går till sjukvård och undervisning. Befolkningen har stora problem med att finansiera läkarbesök, skolavgifter och att få mat för dagen. Poliser och militärer försörjer sig på att kräva böter av olika slag, vanligen omotiverade sådana, från medborgarna.

Många vuxna dör i tidig ålder, då barnen fortfarande är små. Ibland dör båda föräldrarna och då får barnen vanligen bo hos en släktning, som i de flesta fall redan har flera barn själv. Det finns inget statligt socialt skyddsnät som tar tillvara dessa föräldralösa barns intressen. På senare år har det blivit allt vanligare att föräldralösa barn inte har någon släkting att bo hos eller att de blir utkörda på grund av anklagelser om häxeri. Antalet gatubarn är därför stort. Tillsammans med samarbetskyrkorna bedriver Equmeniakyrkan utvecklingsarbete för att motverka dessa orättvisa strukturer. Läs mer om detta under rubriken Utvecklingsarbete. Kyrkorna bedriver samtidigt ett stort socialt arbete i Kongo.

Kvinnoarbete

Undervisning i sömnad.

Undervisning i sömnad.

Equmeniakyrkans båda samarbetssamfund bedriver ett omfattande socialt arbete. Framför allt är det kvinnor som på olika sätt stöttar varandra i församlingarna. Till exempel brukar kvinnokörerna besöka sjukhus och fängelser. På många orter har kyrkan även särskilda centra där man bedriver alfabetisering, undervisning i sömnad och stickning med mera. Detta ger kvinnor och flickor som inte har gått i skolan en möjlighet att inhämta viktiga kunskaper som ökar deras förutsättningar för att försörja sig.

Matpaket och skolavgifter

Utd SkolavgifterSemendua

Utdelning av skolavgifter, Semendua.

Sedan slutet av 1980-talet organiseras utdelning av matpaket till familjer där det bor barn som förlorat den ene eller båda föräldrarna. Det är CEBU-församlingarnas kvinnoföreningar som gör detta, ungefär en gång varannan månad. Ca 1500 barn får på detta sätt möjligheten att dryga ut matransonen. Matpaketen delas ut på 17 olika platser i Kinshasa och det är ungefär lika många flickor och pojkar som får del av dem. Några av barnen får också skolavgifterna betalda. Även i  Semendua finns ett center för utdelning av matpaket, med en grupp från den lokala församlingen som sköter hanteringen. Barnen behöver inte ha någon koppling till församlingen för att komma med i programmet. De senaste åren har CEBU och Equmeniakyrkan samtalat om möjligheten att öka graden av självförsörjning i programmet, och ett pilotprojekt har startat med odling av bland annat jordnötter och maniok, på Bateke-platån, ett bördigt område i närheten av Kinshasa. Det är kvinnor från föreningarna i Kinshasa som organiserar det arbetet, i syfte både att använda grödorna i matpaketen och att sälja grödor för att kunna köpa in annat. Liknande verksamhet är på gång i Semendua. Programmet har i många år haft stöd från Radiohjälpen. 2013 var sista året med detta stöd, och från 2014 finansieras det helt med egna medel.

Mat till undernärda barn

Equmeniakyrkans samarbetskyrka CEC har flera sjukhus i Maniangaområdet. Här behandlas bybor som ofta har mycket ont om pengar och därmed svårt att betala för sjukvården. Många patienter, framför allt barn, lider av undernäring. Därför ges särskilda bidrag som används för inköp av livsmedel. I första hand köps lokala produkter in.  Dessutom undervisas mödrarna i näringslära. Tack vare detta stöd får barn som annars riskerar att svälta ihjäl den näring de behöver.

Barn och ungdom

Kyrkornas barn- och ungdomsarbete består liksom i Sverige av scoutverksamhet, barnkörer, söndagsskolor, teatergrupper mm. Även detta arbete får ett visst stöd från Equmeniakyrkan i form av material, såsom till exempel scoutskjortor och musikinstrument.

Idrottverksamhet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skor på fotbollsskolan i Kimpese

Sedan 2003 har Equmeniakyrkan arbetat med försoningsfrågor efter kriget som härjade i Kongo Brazzaville under 90-talet. Genom att starta och bedriva en fotbollsskola i Brazzaville har kyrkan kunnat erbjuda en mötesplats mellan barn från olika delar av staden, som annars inte kunde leva med varandra på grund av hat och motsättningar som kriget förde med sig. Nu har ett liknande idrottscenter öppnats i Kimpese, Kongo Kinshasa. Även där arbetar man parallellt med idrott och socialt arbete, i form av jämställdhetsfrågor, HIV-AIDS och mänskliga rättigheter. Skolan driver även ett bibliotek, där eleverna och deras föräldrar har möjlighet att läsa tidskrifter och böcker. Centret erbjuder också hjälp med läxläsning och datautbildning. Båda skolorna tar hjälp av svenska ungdomar som åker ut till Kongo som volontärer. Deras uppgift är att stötta de lokala ledarna och tillsammans med dem utveckla verksamheten.

Material till Kongo-republikerna

Förbandslinne, sjukhussängar, fotbollsskor, jordbruksredskap, scoutskjortor, musikinstrument, babykläder, lakan, datautrustning och mycket annat material är en värdefull hjälp till skolor, sjukhus och församlingar i Kongo-republikerna. Detta stärker samtidigt relationen mellan Equmeniakyrkans församlingsmedlemmar med församlingsmedlemmar i Kongo. Den starka känslan av samhörighet innebär en omsorg om varandra vilket uttrycks i det sociala engagemanget för mission både i Sverige och i Kongoländerna. En instruktion för hur material ska packas, vart det ska skickas för vidare transport och vilket fraktpriset är finns här.

 

Inga kommentarer