Anmälan

Deltagaravgiften är 1100 kr om du anmäler dig före 5 april, och efter det 1350 kr. 

Avgiften motsvarar den faktiska kostnaden för konferensen.

Anmälan
För att komma till våra anmälningssidor väljer du
Ombud
Deltagare
Barn

Om du enbart deltar på något av bildarsamfundens årsmöten (fredag 6 maj 15:30-17:00), är avgiften 200 kr. Faktura på kostnaderna skickas ut efter konferensen.

Vi hjälper varandra – fonden
Om du har möjlighet får du gärna hjälpa någon annan som inte har råd att delta på kyrkokonferensen. Du som har svårt att betala kan söka bidrag. Bidraget betalas ut i efterskott. Om det blir några pengar över så sparas dessa till nästa år.
Skicka din ansökan till konferenssamordnare: lovisa.brorson@old.equmeniakyrkan.se

Anmälan     Praktisk information     Program     Startsidan

 Kyrko_logo_16_150