Program

Torsdag 5 maj
08.00-10.00 Incheckning öppnar
08.15-09.15 Introduktion för ombud
09.30-10.30 Inledningsgudstjänst med förbön för vägledningsåret
10.45-12.00 Förhandlingar
12.00-13.30 Lunch
13.30-14.30 Storseminarium med William Cavanaugh
14.45-17.00 Förhandlingar
18.00-19.30 Gudstjänst med internationellt fokus
20.30/21.00 Kvällsevenemang i kyrkor runt om i Stockholm

Fredag 6 maj
09.00-10.00 Bibelstudium
10.00-12.00 Påverkanstorg
11.30-13.00 Lunch
13.00-14.00 Storseminarium
14.15-15.15 Seminarier
15.30-17.00 Bildarsamfundens årsmöten
18.00-19.30 Gudstjänst med nattvard
20.30/21.00 Kvällsevenemang i kyrkor runt om i Stockholm

Lördag 7 maj
09.00-10.00 Bibelstudium
10.15-12.00 Förhandlingar
11.30-13.30 Lunch
13.30-16.30 Förhandlingar
18.00-20.00 Gudstjänst med ordination
20.30/21.00 Kvällsevenemang i kyrkor runt om i Stockholm

Med reservation för ändringar.

Anmälan     Praktisk information     Program     Startsidan

Kyrko_logo_16_150