Projektkatalog

Den här sidan om vår projektkatalog är under uppbyggnad. De flesta projekt som vi arbetar med kan du hitta här »

Vill du skänka en gåva till ett specifikt projekt, så räcker det med att du anger projektets namn eller nummer i meddelanderutan på inbetalningskortet.

Equmeniakyrkans (fd Gemensam Framtids) 90-konto är:
90 03 28-6

Ge för Livet är en metod för utåtriktad insamling till projekt av social karaktär.
Läs mer »

Tack för Din gåva. Den är viktig.

 

Inga kommentarer