Pastors- och diakonutbildning

Söndagen den 13 mars är det dags för insamlingen Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildning. Ett långt namn för en viktig sak; att vi behöver investera i framtiden genom att se till att våra blivande pastorer och diakoner får den utbildning de förtjänar. Utan bidrag från insamlingen skulle pastorsutbildningen exempelvis inte omfatta predikoövningar.

Inte heller skulle en nyutexaminerad pastor ha fått någon kommunikationsundervisning, veta något om röst- och talteknik och lärarna skulle inte ha råd att ägna sig åt någon forskning.

När det gäller diakonutbildningen går de insamlade pengarna till att erbjuda studenterna samtal med terapeut, något som de statliga medlen inte räcker till för. Lycka till med denna insamling.

Ge din gåva på gudstjänsten eller på bg 900-3286

Församlingar redovisar sin kollekt på samma bankgiro som ovan. Varmt tack på förhand.

Titta gärna in på sidan blipastor.nu en som ger en inblick i vad det är att vara pastorskandidat i Equmeniakyrkan.

POD2_banner
Använd gärna ovan banner på er egen webbplats.

pod_affisch16web 450

Ladda ner affischen som pdf