Nybyggarna

… ger dig möjlighet att själv välja vilket projekt du vill stödja!

Som Nybyggare får du, via e-post eller brev, information om nationella projekt som behöver ditt stöd! Du väljer själv om du vill stödja projektet eller inte.

4 upprop (utskick) per år ger församlingar möjlighet att bygga ut/om sin kyrka,att ”bygga ut” sin församling, eller rent av bygga upp en ny församling!

Vi är cirka 7 000 Nybyggare! Kom med du också!


För att göra en inbetalning till Nybyggarna använder du bankgiro 900-3286 eller plusgiro 90 03 28-6.

För att få kommande upprop kan du skicka namn, adress, personnummer och e-postadress till
inger.agren@old.equmeniakyrkan.se

Har du ingen e-postadress kan du istället få uppropen via brev, då skickar du dina uppgifter till:

Equmeniakyrkan
Nybyggarna
Box 14038
167 14  BROMMA


Det senaste uppropet

Nybyggarna_skillinge_webb460

En mötesplats för hela livet

Skillinge Missionshus byggdes 1912. 1986 gjordes en omstart då tre församlingar, med sammanlagt 18 medlemmar, gick samman. Längtan efter att vara en växande församling har hela tiden varit stark och nu har församlingen växt till 78 medlemmar.

Skillinge ligger i Simrishamns kommun på Österlen. Frikyrkorna i området är få och många kör flera mil för att dela gemenskapen i Missionshuset. Trots att Österlen är känt för sin natur, stränderna och ljuset, sägs det ibland att Österlen är mörk plats där väckelsen aldrig riktigt fick fäste. Men vi känner att Guds ljus och kärlek tränger fram och vi är tacksamma över att få vara en del av det.

Våra många alphakurser, föreläsnings och musikkvällar har varit en stor del i församlingens utveckling. 60 barn och tonåringar deltar regelbundet i vår verksamhet. Vi har länge planerat en om- och tillbyggnad och hösten 2014 är det äntligen klart. Missionshuset har då nya barn- och ungdomsrum, musikrum, nytt kök, ny cafédel samt samtals- och grupprum. Alla lokaler kommer att vara anpassade och tillgängliga för alla. I nya Skillinge Missionshus kommer det att vara möjligt att ha parallella verksamheter och samlingar samtidigt.

Genom din gåva och dina förböner är du med och välsignar det Gud gör på Österlen. Vi behöver ditt stöd!
Skillinge Missionsförsamling

Läs uppropet »

Tidigare upprop »

 

 

Inga kommentarer