Kyrkoavgiften

För att ansluta sig till kyrkoavgiften och ge 1% av din årsinkomst till din lokala församling och Equmeniakyrkan, skall du använda dig av denna blankett som du kan skriva ut och skicka in:

Kyrkoavgiften 2015
anmälningsblankett för utskrift 2 sidor (sv/v pdf)

Här finns en folder med lite mer information som du också kan skriva ut:

Kyrkoavgiftsfolder 2015 för utskrift 6 sidor (sv/v pdf)

Kyrkoavgiftsfolder 2015 för utskrift 6 sidor (färg pdf)

Blankett för byte av församling inom Equmeniakyrkan (pdf)

Uppsägning kyrkoavgift 2017. Blankett för utskrift (pdf)

 

Till församlingar som vill beställa dessa broschyrer, så gör man det via Tingstad. Klicka här för direktlänk till den sidan på tingstad.se.


Byte från något av våra bildarsamfund till Equmeniakyrkan.

Klicka här för att komma till vårt webbformulär och här ge ditt samtycke för flytt av kyrkoavgiften

Klicka här för att ladda hem blankett för samtycke till flytt av kyrkoavgift 2015 (pdf)

 


Anmäl senast 31 oktober

1% av din årsinkomst!

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar.

Kyrkoavgiften gör det enklare för församlingen att planera ekonomin.

En gåva till församlingen!

68 % går direkt till den församling som du själv väljer, 19 % går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 % går till pionjärsatsningar. Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare. Med kyrkoavgiften stödjer vi även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och musiksatsningar där det krävs extra resurser. Församlingar kan också få stöd för att klara en anställning av pastor/diakon under en tuff period. 3 % är kostnaden för att administrera kyrkoavgiften.

Medlem i annat samfund?

Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till något av bildarsamfunden, kan du gå ur det andra samfundet, eller ge en dubbel kyrkoavgift.

Obligatorisk begravningsavgift

Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravning och gravplats. Församling i Equmeniakyrkan kan ordna med begravningsgudstjänst, oavsett om du är medlem eller inte.


Kyrkoavgiften!

Equmeniakyrkans vision lyder: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.” Jag tror att Sverige behöver fövandlas och förändras. Det måste börja med att människor förändras. Det måste börja med att du och jag förändras. Vårt engagemang för vår omvärld hör i allra högsta grad ihop med vår kristna tro. Det handlar om vår trovärdighet. Det handlar om det nära perspektivet, men det handlar också om att höja blicken och se ut över den värld vi lever i.

I detta arbete är din församling betydelsefull. Och att därför ge din kyrkoavgift till din församling är både klokt och viktigt och kan vara avgörande för om vi skall lyckas i vårt arbete.

Har du inte skickat in ditt medgivande till kyrkoavgift ännu så tycker jag att det är dags nu. Nästan 20.000 av våra medlemmar har redan gjort detta, så skicka in ditt medgivande redan idag.

Lasse Svensson
kyrkoledare


Kyrkoavgiftsfolder 2013 för utskrift (pdf)


Information om kyrkoavgiften

 • Equmeniakyrkan har som registrerat trossamfund regeringens medgivande till statlig hjälp med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som betalar avgift via skattesystemet samtycker till detta. En insänd medgivande-blankett gäller som samtycke.
 • Equmeniakyrkan lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna i det centrala skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter vid den årliga taxeringen. Att avgiften betalas via skattesystemet innebär att den behandlas som en skatt fullt ut. Avgiften ingår i den preliminära och den slutliga skatten.
 • Avgiften redovisas i slutskattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter. Uppgift om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är sekretessbelagd. Skatteförvaltningen får enligt skatteregisterlagen registrera uppgift om avgiftsskyldighet och avgiften.
 • Equmeniakyrkan är juridiskt ansvarig för registret över dem som gett sitt samtycke till kyrkoavgift. Med sekretess behandlas de inkomstuppgifter som samfundet behöver för att fördela kyrko-avgiften till församlingarna.
 • Den som återkallar sitt medgivande om kyrkoavgift kommer att få en skriftlig bekräftelse på detta från Equmeniakyrkan.
 • Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift ska i första hand vända sig till Equmeniakyrkan. Om det gäller beräkningen av avgiften kan man vända sig till den lokala skattemyndigheten.
 • Medgivandet till kyrkoavgift omfattar helår och utifrån förhållandet som gäller den 1 november året innan. En anmälan som kommer in före den 1 november gäller för hela det nästkommande året med start den 1 januari.
 • Man kan när som helst under året skicka in sin ändringsblankett eller uppsägningsblankett.
  En sådan skriftlig ändring eller en sådan skriftlig uppsägning skall i båda fallen skickas in och vara trossamfundet tillhanda före den 1 nov för att den nya församlingen ska få din kyrkoavgift fr o m 1 januari nästkommande år eller för att det inte skall dras någon avgift fr o m 1 januari nästkommande år.

Fördelning av kyrkoavgiften

Summa till kassörer 2016

Summa till kassörer 2015

8 kommentarer
 • Andrea

  Det vore trevligt att kunna anmäla kyrkoavgift o autogiro med mera elektroniskt…

 • George Olvik

  Vi håller verkligen med. Vi har samtal om detta med vår bank sedan en tid tillbaka. Om lösningen inte är för dyr så kommer vi att lägga till detta snarast.

 • Karin Modig

  Jag vill ha möjlighet att skriva ut mitt samtycke till överflyttningen med namn och datum. Kan det gå att ordna med en ikon i anslutning till ”samtycket”

  Med vänlig hälsningKarin Modig

 • ann

  En fråga: Hoppas någon kan svara?!
  Måste man gå ut ur tex svenska kyrkan för att avgiften istället ska tillfalla Equmenia? Eller är det bara att man fyller i blankett ovan (den första under rubriken kyrkoavfigt) så tillfaller avgiften istället Equmenia om man så önskar och man är samtifigt kvar som medlem i båda församlingarna??? Vi är mycket aktiva på båda håll vill vara kvar i båda men inser att Equmnia just nu är i större behov av avgiften.
  /ann

 • Gabriel

  Om du bara fyller i blanketten ovan blir du dubbelansluten och kommer betala kyrkoavgift både till equmeniakyrkan och Svenska kyrkan (så gör t.ex. jag idag) Om du bara vill betala till equmeniakyrkan är du tvungen att gå ur Svenska kyrkan då det är obligatoriskt att betala kyrkoavgift till dem vid medlemskap.

 • sara

  varför ska man betala avgift 119 kr för att man vill går ut från kyrkan .Har man betalad inte för mycket utan att vara svensk och katolik men visste ite om att man kan går ut..Känner mig lurad för det handlar om till.de som kom till sverige till 1996.!!!..Och varfror man ska inte sluta som den dagen som man lämnar önska. Förstå inte att alltid vi fattiga måste bara vara lurat på bidningstid. på allt …Trots att vi själva lever på existens eller har inget chans att få jobb som invandrare. i detta landet utan kontakter.Dags sverige !!

 • John Rönnebratt

  Om man flyttar till en ny församling hur får man kyrkoavgiften överförd till den nya församlingen

 • Eva Röjås Jonsson

  Om man önskar vara dubbelansluten och betala kyrkoavgift både till Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan delar dessa på avgiften eller betalar man dubbelt så mycket?