Ingen avdragsrätt

Ännu ingen avdragsrätt för gåvor till Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan har ännu inte sökt rätten att ta emot avdragsgilla gåvor. Det politiska läget har gjort att vi har avvaktat med denna fråga. Nytt beslut under 2015.

Det går alltså i dagsläget inte att få skattereduktion för gåvor via autogirot till sin lokala församling eller till våra centrala ändamål som det internationella eller nationella arbetet. För att komma åt skatteavdraget måste pengarna gå till några förutbestämda ändamål som vi hade i bildarsamfundet Missionskyrkan. Några ”religiösa” ändamål godkänns som exempel inte tyvärr. Utan gåvan behöver vara ”hjälpverksamhet till behövande” och kan sättas in på pg 824-3 (Svenska Missionskyrkan).

Detta skapade problem när man hade denna möjligheten. Om man hade lyft fram denna avdragsrätt ännu mer vet vi att flera skulle skänka via denna vägen istället för via våra traditionella insamlingar och ändamål. Vi skulle behöva ändra om i vår verksamhet så att fler ändamål av den typen som skatteverket ger avdragsrätt för skulle läggas till, på bekostnad av de långvariga relationer och ändamål vi har med våra systerkyrkor ute i världen.

Skatteverket skulle på sikt styra vilken typ av verksamhet vi skall bedriva. Detta har också drabbat flera andra insamlingsorganisationer och det har framförts till både politiker och skatteverk. Vi vill att alla gåvor som kommer in skall bli avdragsgilla. Inte att skatteverket skall styra vad vi skall ägna oss åt.