Ge för livet

GfL_logga-webb3

Från 2016 är Equmeniakyrkan inte längre en del i Ge för Livet-insamlingen (f.d. Bröd till Bröder). Detta beslutade Equmeniakyrkans ledningsgrupp i höstas, bl.a. då intresset för insamlingen bland församlingarna minskat på senare år. Equmeniakyrkans kansli jobbar också på att förnya formerna för insamling. Vi riktar ett varmt tack till alla de församlingar som varit med och bidragit till insamlingen under årens lopp och på detta sätt varit med och gjort skillnad för många människor runtom i världen. Ett separat brev har skickats till de församlingar som vi vet om har varit aktiva i insamlingen. Om din församling deltagit i Ge för Livet-insamlingen men inte har fått något brev så kan det laddas ner här.

Det går även fortsättningsvis bra att göra en projektinsamling, både till de projekt som funnits med i Ge för Livet-insamlingen och till andra projekt, dock inte under namnet ”Ge för Livet”. Alla projekt som Equmeniakyrkan stöder finns i Projektkatalogen, se länk nedan, och därifrån kan man klicka sig vidare till mer utförliga presentationer. Equmeniakyrkan kommer att fortsätta ge ut informationsblad om projekten och för ytterligare information går det bra att kontakta respektive handläggare på Equmeniakyrkans kansli. Klicka här för kontaktuppgifter.  Allmänna frågor om Ge för Livet kan ställas till maria.brunander@old.equmeniakyrkan.se, 08-580 031 92.

Equmeniakyrkans projektkatalog

 

Inga kommentarer