Flykting

Stöd till flyktingar och asylsökande

Behovet av insatser för att hjälpa flyktingar i Sverige är fortfarande stort.
Läs mer »

 


 Nätverksdagar och utbildning

Bli interreligiös medföljare!

Tryggheten bland asylsökande och asylboende behöver stärkas. Genom förtätningen av antal person på boenden uppstår lätt konflikter och här tror vi att vi i kyrkor och trossamfund kan bidra med närvaro och trygghet.

I vår kommer Equmeniakyrkan i samarbete med Kristna Fredsrörelsen att starta satsningen ”Interreligiösa medföljare”. Detta är ett nytt koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten och säkerheten för personer som bor på flyktingboenden, detta genom sin fysiska närvaro. Läs mer (Pdf 23 kb)

 

Inbjudan till Ekumeniska nätverksdagar för flykting- och integrationsfrågor

Datum: 14-15 april 2016, Plats: Kista, Stockholm. Kista kyrka och Kista Folkhögskola

Tema: Kyrkornas roll i flyktingmottagandet

Många församlingar finns i arbete med asylsökande och nyanlända! Vi vill nu hälsa er alla, anställda och volontärer, varmt välkomna till årets ekumeniska nätverksdagar för flykting- och integrationsfrågor. De ekumeniska nätverksdagarna har för många blivit viktiga dagar för kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte – varmt välkommen oavsett om du är veteran eller ny i sammanhanget!

Arrangörer: Sveriges kristna råds migrationsarbetsgrupp.

Läs mer här:  http://old.equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2015/12/inbjudan-nätverksdagar-april-2016.pdf .

För frågor och mer info kontakta: inga.johansson@old.equmeniakyrkan.se, 076-505 31 81

Varmt välkomna!

 

8-10 april inbjuds du till en utbildning kring, Varför flyr människor?

Förändring för världens skull – Bli förändringsinformatör.

Har du ett intresse för globala frågor? Eller är du engagerad i lokalt flyktingarbete och vill fördjupa din kunskap om orsaker till vår tids stora flyktingströmmar över världen?

Du har nu möjlighet att ansöka till en exklusiv utbildning som arrangeras av Diakonia och Bilda. Du får fördjupning i frågor som berör migration, klimat, mänskliga rättigheter, konflikt och rättvisa, demokrati, ekonomiskrättvisa och jämställdhet – och blir sedan diplomerad Förändringsinformatör.

Inbjudan och mer info

 

Under 2016 och 2017 samverkar Diakonia och Equmeniakyrkan under temat Människor på Flykt

Equmeniakyrkan och Diakonia lyfter under 2016/17 särskilt frågan om Människor på flykt. För kyrkans del handlar det om att stödja och inspirera församlingarna i det diakonala arbetet med nyanlända i Sverige. Många församlingar är redan igång med språkcaféer, aktiviteter av olika slag till stöd för asylsökande. Fyra regionala samordnare för arbete med asylsökande ska projektanställas. Rekrytering pågår. Regionala samlingar kommer att ordnas för utbildning och erfarenhetsutbyte.

Diakonias roll är att förklara de bakomliggande orsakerna till varför människor tvingas på flykt. Här är det fråga om folkbildning under 2016 och en politisk påverkanskampanj våren 2017.

Det Equmeniakyrkan och Diakonia gör tillsammans handlar alltså om att förena det större globala perspektivet med det lokala engagemanget för människor som redan finns i våra städer och byar!

 

8-10 april inbjuds du till en utbildning kring, Varför flyr människor?

Förändring för världens skull – Bli förändringsinformatör.

Har du ett intresse för globala frågor? Eller är du engagerad i lokalt flyktingarbete och vill fördjupa din kunskap om orsaker till vår tids stora flyktingströmmar över världen?

Du har nu möjlighet att ansöka till en exklusiv utbildning som arrangeras av Diakonia och Bilda. Du får fördjupning i frågor som berör migration, klimat, mänskliga rättigheter, konflikt och rättvisa, demokrati, ekonomiskrättvisa och jämställdhet – och blir sedan diplomerad Förändringsinformatör.

Inbjudan och mer info: http://www.diakonia.se/Engagera/Forandringsinformator/


 Samverkan med Bilda

Verksamhet med asylsökande i samarbete med Studieförbundet Bilda

I våra församlingar finns ett stort och varierande arbete med asylsökande och nyanlända. Detta är vi mycket glada och tacksamma för. Equmeniakyrkan har fått statliga medel som delats ut till församlingar. Studieförbundet Bilda har också fått statliga medel för arbete med asylsökande och nyanlända och vi rekommenderar församlingar att kontakta sitt regionala bilda kontor för samverkan. För mer information och adress till Bildas kontaktpersoner, Läs mer (PDF 54 kb)


 

Kyrkorna uppmanar till engagemang »

Informationslänkar 

katastrofinsamling

Nätverksdagar för flykting- och integrationsfrågor
Tema: Kyrkornas roll i flyktingmottagandet
Datum: 14-15 april 2016
Läs mer »

Stöd Equmeniakyrkans arbete för flyktingarna från Syrien

Barnen är en utsatt grupp i alla konflikter. Vill du och din församling vara med och stödja Equmeniakyrkans samarbetskyrka i Syrien och Libanon?
Läs mer »

IMG_4314_cr_460

Tidigare insamling till flyktingarbetet

I början av hösten samlade Equmeniakyrkan in 1,3 miljoner till förmån för flyktingar som fastnade i Ungern. Senare utvidgades arbetet även till Grekland och Serbien.
Läs mer »

Här berättar vi hur insamlingen gick till. Läs mer »

act_460

Det måste vara nog nu!

Jesu kärlek utmanar oss och ger oss egentligen inget val. Det har redan gått för långt. Det är på allvar. Nu behöver vi sluta upp axel mot axel och stå upp för människovärde och kärlek. Så skriver Lasse Svensson, kyrkoledare.
Läs mer »

DSC_2348

Välkomna främlingar

Kyrkornas Världsråd uttrycker i ett uttalande sin djupa oro över de upprepade förlusterna av liv i Medelhavet. I över två decennier har tiotusentals migranter drunknat i sina försök att fly våld eller att finna ett värdigt liv i Europa.
Läs mer »

79cd1c53d8_460