Välkomna främlingar

Publicerat 2015-09-10 av Tomas Lannfjäll

79cd1c53d8

Kyrkornas Världsråd uttrycker i ett uttalande sin djupa oro över de upprepade förlusterna av liv i Medelhavet. I över två decennier har tiotusentals migranter drunknat i sina försök att fly våld eller att finna ett värdigt liv i Europa.

Kyrkornas Världsråd vill påminna oss om att

  • fortsätta att be för dem som flyr konflikter, krig och förstörelse;
  • arbeta med de bakomliggande orsakerna till tvångsförflyttning;
  • bygga upp kapacitet för att ta emot flyktingar;
  • ge plats för åsiktsutbyte kring flyktingpolitik och samtal om hur vi kan leva tillsammans;
  • samarbeta kring hur vi inom EU kan sätta människan i centrum för invandringspolitiken.

Kyrkornas världsråd är ett internationellt ekumeniskt organ med över 340 medlemsorganisationer (kyrkor, trossamfund och ekumeniska samarbetsorgan) från över hundra länder och med omkring 400 miljoner medlemmar. Biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin är invald i Kyrkornas världsråds centralkommitté.

Läs meddelande från Kyrkornas Världsråd (på engelska) »

CCME 01/

Ge en gåva till flyktingarbetet nu! »

Equmeniakyrkans arbete för flyktingarna från Syrien »

Direktgåvor »