Stöd till flyktingar och asylsökande

Publicerat 2015-09-11 av Inga Johansson

Uppdaterad 2015-12-15

Behovet av insatser i mottagandet av asylsökande i Sverige är fortsatt stort. Cirka 150000 människor har under året sökt asyl i Sverige. Många har genomlevt mycket svåra händelser i hemlandet och under flykten. Oron för familjen, släkten och framtiden kan vara stor och den egna själsliga och fysiska hälsan är ofta dålig.

Vi är tacksamma för att så många församlingar och enskilda gör så många goda insatser för att välkomna alla som söker sin tillflykt här i Sverige. Vi behöver göra korta insatser i akuta lägen men framförallt behövs långsiktigt arbete för att stödja och ge meningsfull sysselssättning under asyltiden och i etableringen för nyanlända i Sverige. Klarar vi av att ta emot alla? Ja, tillsammans klarar vi detta! Tillsammans kan vi göra skillnad!

Öppna kyrkan för mötesplatser och aktiviteter! Samverka gärna med andra församlingar och organisationer i närsamhället eller hänvisa till andra organisationer på orten. Vi kan inte göra allt men vi kan bestämma oss för att göra något!

Vad kan vi göra?
Behoven kan skifta men här kommer några förslag. Skriv gärna till Equmeniakyrkan och berätta vad ni gör. Det kan bli en sporre för andra.

Läs gärna mer på migrationsverkets hemsida

Aktiviteter och mötesplatser
Ta kontakt med ett asylboende eller kommunen. Starta språkkafé, aktiviteter för barn och unga, öppna kyrkan och låt den bli en mötesplats.  Bjud också in asylsökande som bor i eget boende. Samverka gärna med studieförbundet Bilda. Läs mer 

Klädinsamling
Allt fler kommer med ytterst få ägodelar och behöver kläder, skor, leksaker, med mera. Ta reda på vad som behövs. Kontakta asylboende och ge kläder direkt dit eller via någon organisation eller second-hand-affär.

Bli kontaktperson
Kontakt kommunen för att höra om de behöver kontaktpersoner för nyanlända. Särskilt behov finns för ensamkommande barn. Bjud in asylsökande att delta i förenings- och församlingsliv.

Praktikplatser
Har församlingen ett stort kontaktnät? Kanske kan ni hjälpa till att finna praktikplatser. Läs mer 

Ensamkommande flyktingbarn
Antalet ensamkommande barn ökar ökat kraftigt. Migrationsverket beräknar att 35 000 barn kommer till Sverige i år, utan målsmän, för att söka asyl. Läs mer

Ta kontakt med boenden för ensamkommande barn. Kanske ni kan erbjuda läxhjälp, språkundervisning, idrottsaktiviteter, med mera och bjud in barnen till kyrkans aktiviteter.

Familjehem 
Det saknas familjehem för ensamkommande barn. Undersök om det finns någon i församlingen som kan öppna upp sitt hem. Läs mer

God man
Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Man fungerar som en spindel i nätet och bidrar till att barnet får en bra första tid i Sverige. Läs mer

Boende, uthyrning och upphandling
Nya möjligheter att upphandla och hyra ut gårdar, lägenheter eller lokaler i kyrkan. Kontakta kommunen eller Migrationsverket. Hyr också gärna ut till dem som redan fått uppehållstillstånd.
Information från Migrationsverket till fastighetsägare »
Försäkringsinformation om flyktingboende m m »

Mer information
Inga Johansson,
inga.johansson@old.equmeniakyrkan.se
samordnare för Kyrka Samhälle.

Hjälp med församlingsbesök, inspiration och vägledning i stöd till flyktingar och asylsökande
Hans Johansson
0322-440 23
hans.johansson@old.equmeniakyrkan.se

inga_sulan