Kyrkorna uppmanar till engagemang

Publicerat 2015-09-15 av Tomas Lannfjäll

”Jag var hemlös och ni tog hand om mig”
Matteusevangeliet 25:35

Vi har svårt att ta in att vi idag ser de största flyktingströmmarna som Europa upplevt sedan andra världskrigets slut för 70 år sedan. Cirka 60 miljoner människor är på flykt, två tredjedelar är internflyktingar i sitt eget land och resten flyr desperat över gränserna. De flesta till något grannland och en del av dessa, kanske en knapp miljon, söker sig till Europa. Flyktingarnas situation påverkar oss alla.

SKR 20150910 Foto: Mikael Stjernberg.När Sveriges kristna råd, SKR samlades till styrelsemöte 10 september talade man bland annat om allvaret i flyktingsituationen. Glädjen och tacksamheten är stor för de engagemang som svenska folket visar på olika sätt. Samtidigt ser SKR stora behov där vi alla har ett konkret ansvar att göra en insats.

SKR uppmanar
alla att

– Välkomna medmänniskor som är på flykt
– Om det finns möjlighet, bli god man för ett ensamkommande flyktingbarn
– Samverka med goda initiativ som redan görs av kyrkor, organisationer och privatpersoner

beslutsfattare att
– Verka för säkra vägar in i Europa och en säker asylprövning
– Verka för en solidarisk hållning mellan såväl länder inom EU som kommuner i Sverige

församlingar att
– Ställa gemensamma lokaler till förfogande, som till exempel församlingshem, lägergårdar och skolor
– Ställa personal och ekonomiska resurser till förfogande

varje troende
till bön, enskilt och i församlingens gudstjänster

Använd gärna bönen nedan.

Styrelsen för Sveriges kristna råd
10 september 2015

Förbön för människor på flykt:
Herre, ingen människa är en främling för dig
och ingen som är övergiven av människor är glömd av dig.
Vi ber dig: ta vård om alla dem
som har tvingats lämna sitt land och skiljas från sina kära.
Var nära alla dem
som måste söka sitt uppehälle i främmande land,
utlämnade åt okända människors godtycke.
Låt dem få möta godhet och vänlighet,
ge dem nya vänner och nytt hopp.

Ge oss öppna och förstående hjärtan
och nåden att få hjälpa för din skull,
du som själv blev ett landsflyktigt barn,
på flykt undan mördares hand.

Hjälp oss här i Sverige att kunna möta flyktingar
med öppenhet och omsorg.
Vi ber för dem som har ansvar för vår flyktingpolitik.
Vi ber för alla dem som på olika sätt hjälper flyktingar.
Vi ber för alla som engagerar sig känslomässigt för flyktingar
men känner sig maktlösa.
Herre, ge oss mod och kraft att orka vara till för varandra.

Låt fredliga tider komma,
låt rättvisan komma,
låt ditt Rike komma,
så att människor kan leva som syskon.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

(Bönen bygger på Bön för flyktingar ur Oremus, Svensk katolsk bönbok, 6:e uppl. 2008, s. 260f.)