Insamlingen till flyktingar

Publicerat 2015-11-06 av Tomas Lannfjäll

I början av hösten gjordes en insamling till förmån för flyktingar som fastnade i Ungern. Senare utvidgades detta arbete till även Grekland och Serbien. Totalt samlade Equmeniakyrkan in 1,3 miljoner kronor på några veckor som förmedlades vidare via Act-Alliance.

De insamlade pengarna användes för att hjälpa till med mat, kläder, hygien och platser att övernatta på. Den totala insatsen, som nu är avslutat, var på 1,6 miljoner USD (ca 13 miljoner kronor). Väldigt många människor fick hjälp via denna stora insats, som skedde genom organisationer i samtliga tre länder. Till exempel fick fler än 50 000 människor hjälp med mat och 16 000 med andra förnödenheter såsom kläder. Även arbetet med sanitär aarbetet och de psykosociala insatser har varit mycket viktiga.

Ett stort tack till alla som har bidragit till denna insats, som har betytt så mycket för många!

Gerard Willemsen
internationell koordinator Equmeniakyrkan