Equmeniakyrkans arbete för flyktingarna från Syrien

Publicerat 2015-09-08 av Gunilla Ikponmwosa

Syrisk flicka i Libanon

IMG_4314

Kriget i Syrien är inne på sitt femte år. Hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor befinner sig på flykt. Speciellt barnen är en utsatt grupp.  

Equmeniakyrkans partnerkyrka, NESSL (Evangeliska protestantiska kyrkan i Syrien och Libanon) håller på att starta en skola i ett flyktingläger i Libanon och behöver vårt stöd.  Nu anställer man lärare och annan personal i ett pilotprojekt med plats för 200 elever som kommer att läsa enligt syrisk läroplan.  Förhoppning är att de senare ska kunna fortsätta sin skolgång i Syrien.

I flyktinglägren finns redan utbildad personal som själva är flyktingar och som genom projektet får en meningsfylld sysselsättning. Totalkostnad för det första läsåret, sept 2015 – maj 2016, är knappt 2 miljoner svenska kronor. Equmeniakyrkan har till att börja med lovat att bidra med 300 000 kr. Vill du och din församling vara med?

Genom det stöd som bland annat Equmeniakyrkans medlemmar tidigare förmedlat så har NESSL kunnat hjälpa 1500 familjer, som lever som internflyktingar inne i Syrien, med mat, förnödenheter, bidrag till bostader och det allra nödvändigaste för att kunna överleva.

Familjerna som fått hjälp har i sin tur kunnat hjälpa fler. Kyrkan arbetar målmedvetet och strategiskt. Många har flytt, men fortfarande finns det människor som stannar kvar. Pastorer som fortsätter att stötta sina församlingar. Barnledare som fortsätter att samla till söndagsskola. Församlingsmedlemmar som försöker att skapa ett värdigt liv och som mitt i utsattheten fortsätter att hjälpa andra. Men det hopp som fanns om demokrati och reformer har tystnat. Nu ber man om att helvetet ska ta slut och att freden någon gång ska komma och att man ska få börja bygga upp sina liv igen.

Hur kan vi hjälpa till?

  • Ta upp en kollekt till en lärarlön = 5500 kr/månad
  • Matpaket för en familj = 500 kr/månad
  • Läromedel för en elev under ett läsår = 150 kr/månad
  • Skollunch för en elev/dag = 50 kr/månad

Använd pg 90 03 28 – 6
Ange Proj.nr 46210

Stort tack för Din gåva!

Mer information om Equmeniakyrkans stöd till Syrien