90-konto

Publicerat 2013-02-11 av Tomas Lannfjäll

logoNu har EQUMENIAKYRKAN (fd Gemensam Framtid) fått sitt första 90-kontot. Det är Svensk Insamlingskontroll som delar ut och övervakar alla konton. Något förenklat kan man säga att för att erhålla ett 90 konto får en organisation ha högst 25 procent i kostnader för sin insamling. Tidigare har våra bildarsamfund legat runt 10 procent.

Det konto vi nu kommer använda för våra insamlingar är
plusgiro: 90 03 28-6